Kmetijstvo in omejitve

Kmetijstvo in omejitve

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje  | 
Kmetijstvo in omejitve

Pojasnila o opravljanju osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, dopolnilnih ter drugih dejavnostiv času sprejetih omejitev za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

V zvezi s sprejetimi omejitvami za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2  ter hkrati opravljanja osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, dopolnilnih ter drugih dejavnosti v nadaljevanju podajamo pojasnila.

Prehod med statističnimi regijami in opravljanje del

Z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20) je začasno prepovedano prehajanje meja med posameznimi statističnimi regijami znotraj Slovenije. Navedeno pa ne velja za:

  • opravljanje gospodarske, kmetijske in gozdarske dejavnosti,
  • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
  • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču.

Iz navedenih izjem tako izhaja, da se lahko neovirano opravljajo vsa gospodarska, kmetijska in gozdarska opravila, nadalje je dovoljeno opravljanje rednih in sezonskih opravil pri kmetih s strani delavcev (npr. obiranje pridelkov v nasadih, na njivah, delo v predelovalnih obratih itd).

Kot dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti zadostuje izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev. V kolikor posamezen kmet z njim ne razpolaga, se za potrdilo lahko obrne na kmetijsko svetovalno službo. Delavci, ki bi želel priti na delo na kmetijo izven svoje regije prebivanja lahko dejstvo opravljanja dela dokažejo s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu, ipd. oziroma z drugim ustreznim potrdilom, iz katerega izhaja, da je namen prehajanja regijske meje delo na kmetiji. Kot drugo ustrezno potrdilo se šteje tudi izjava kmeta, s katero potrjuje, da bo posameznik opravljal delo na njegovem kmetijskem gospodarstvu. Za pomoč pri pripravi takšnega potrdila se kmetje lahko obrnete tudi na KGZS.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom

Z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20, 143/20, 150/20) od 22.10.2020 dalje veljajo dodatne omejitve za dopolnilne dejavnosti, ki izvajajo gostinske storitve.

Opravljanje gostinske dejavnosti, priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 21.00. Izjema so rdeče regije, kjer je strežba jedi in pijač sicer prepovedana, dovoljena pa sta dostava ali osebni prevzem hrane in pijače, pri čemer prav tako velja navedena časovna omejitev.

Opozarjamo tudi na omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. V posameznem prostoru se lahko nahaja ena stranka na 20 kvadratnih metrov, v kolikor je prostor manjši, je v njem na enkrat lahko le ena stranka.

Odlok sicer ne prepoveduje neposredne prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen že omenjenih omejitev za gostinsko dejavnost. Prodaja pridelkov na kmetiji, tržnicah tako ni prepovedana. Pri tem pa opozarjamo na vse preostale ukrepe, ki jih je potrebno spoštovati, kot na primer: nošnja maske, primerna razdalja, higiena rok in kašlja, omejitev števila zbiranja oseb,…Več o splošnih ukrepih za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2, ki jih je potrebno spoštovati lahko najdete na spletnih straneh Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki