POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pomoč

POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pomoč

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Gospodarjenje  | 
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pomoč

Kmetje, ki ste že oddali davčni obračun, morate obrok za marec 2020 ali prvo trimesečje ter akontacijo nujno plačati najkasneje danes. Jutri, 10. aprila 2020, ko je rok za plačilo obveznosti, banke in hranilnice ne obratujejo za medbančni plačilni promet.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Kmetje in samozaposleni, ki se na podlagi sprejetega 34. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP, štejete za upravičence do mesečnega temeljnega dohodka in nameravate uveljavljati to pravico, morate imeti na dan uveljavitve ZIUZEOP plačane vse zapadle davčne obveznosti.

Če bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek, 10. 4. 2020, se bo namreč pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. 4. 2020. To pa pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.

Kmetje, ki ste že oddali davčni obračun, morate obrok za marec 2020 ali prvo trimesečje ter akontacijo nujno plačati najkasneje danes. Jutri, 10. aprila 2020, ko je rok za plačilo obveznosti, banke in hranilnice ne obratujejo za medbančni plačilni promet.

Več o tem na povezavi tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki