Spremembe burijo duhove

Spremembe burijo duhove

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje  | 
Spremembe burijo duhove

Kaj prinašajo nove posplošene vrednosti nepremičnin v kmetijstvu, kmetijskem sektorju in podeželju

V Pesnici pri Mariboru je v petek, 14. februarja, v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Maribor, Območne enote Ptuj in Območne enote Murska Sobota potekala okrogla miza o vrednotenju nepremičnin in vplivu na slovensko kmetijstvo.

Po uvodnih referatih (mag. Gašper Cerar – Množično vrednotenje kmetijskih zemljišč in objektov, mag. Anton Kožar – Množično vrednotenje gozdnih zemljišč, mag. Tomaž Černe – Vrednotenje stavbnih zemljišč in mag. Martin Smodiš – Komentar modelov vrednotenja), je bilo v skupnem pogovoru ugotovljeno, da bi bilo namesto hitenja z vrednotenjem nepremičnin z namenom pravilnejšega vrednotenja nepremičnin bolj primerno najprej urediti vse evidence o nepremičninah.

Na okrogli mizi so sodelovali predsednik KGZS Cvetko Zupančič, predsednik KGZS OE Maribor Anton Perko, predsednik KGZS OE Ptuj Milan Unuk, predsednik KGZS OE Ptuj Franc Küčan ter ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Podan je bil predlog, naj GURS šele po urejenih evidencah ter na podlagi pravilnih podatkov začenši s podatki, ki jih za potrebe vrednotenja zagotavljajo država in občine (zlasti neodmerjena javna infrastruktura in razvojne stopnje stavbnih zemljišč), začne z množičnim vrednotenjem nepremičnega premoženja.

 

Več v izjavi za javnost.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle