V Sloveniji potrjen tretji primer ptičje gripe na labodu

V Sloveniji potrjen tretji primer ptičje gripe na labodu

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Obnovljivi viri, Živinoreja  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Konec tedna je bil pri poginjenemu labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem na območju občine Ljubljana, potrjen tretji primer ptičje gripe pri prostoživečih pticah v Sloveniji.

Pri reji perutnine je nujno upoštevanje preventivnih ukrepov!

Ključne besede: Ptičja gripa, Aviarna influenca

Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je na danšnjem sestanku sprejelo sklep, da se celotno ozemlje Republike Slovenije opredeli kot območje z izrazitim tveganjem, na katerem se izvajajo ukrepi:

a) domačo perutnino in ptice v ujetništvu se zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih;

b) oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);

c) krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;

č) zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov z ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.

Ker lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, se lovcem priporoča opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.

Zadnja objava in podrobnejše informacije o bolezni TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki