V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali

V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali

– Na spletni strani E-demokracije je do 9. decembra letos v javni razpravi Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material. Pripombe lahko podate tudi kgzs@kgzs.si

 

Ključne besede: živinoreja, registracija in odobritev obratov za gojenje živali

S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje in odstopanja od zahteve za registracijo obratov (gospodarstev) za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1345 z dne 1. avgusta 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material.

Pristojni organ za izvajanje Izvedbene Uredbe 2022/1345/EU je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Iz obveznosti za registracijo se izvzamejo obrati, ki gojijo: do vključno 50 kuncev ter do vključno 50 kljunov perutnine. Iz obveznosti za registracijo niso izvzeti obrati, ki gojijo tekače (ratite).

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle