V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali

V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije obratov, ki gojijo kopenske živali

– Na spletni strani E-demokracije je do 9. decembra letos v javni razpravi Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material. Pripombe lahko podate tudi kgzs@kgzs.si

 

Ključne besede: živinoreja, registracija in odobritev obratov za gojenje živali

S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje in odstopanja od zahteve za registracijo obratov (gospodarstev) za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1345 z dne 1. avgusta 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije in odobritve obratov, ki gojijo kopenske živali ter odvzemajo, pridobivajo, pripravljajo ali shranjujejo zarodni material.

Pristojni organ za izvajanje Izvedbene Uredbe 2022/1345/EU je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Iz obveznosti za registracijo se izvzamejo obrati, ki gojijo: do vključno 50 kuncev ter do vključno 50 kljunov perutnine. Iz obveznosti za registracijo niso izvzeti obrati, ki gojijo tekače (ratite).

Nazaj

Prihajajoči dogodki