Odprt mednarodni natečaj za nagrado Zlata čebela

Odprt mednarodni natečaj za nagrado Zlata čebela

Kmetijstvo in okolje, Čebele, Trženje in promocija  | 
Foto: MKGP

Foto: MKGP

Objavljen je javni poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade Zlata čebela.

Gre za najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja in zaščite čebel ter drugih opraševalcev, ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.

Poziv bo odprt do 15. 3. 2022, nanj se pričakuje odziv tako iz Slovenije kot tujine.

Ključne besede: Zlata čebela, razpis, državna nagrada

Tema letošnjega razpisa je ohranjanje čebel in drugih opraševalcev

Za nagrado Zlata čebela se upoštevajo projekti oziroma dosežki na področju ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, ki so bili objavljeni v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.

Namen javnega poziva je opozoriti na prispevek posameznikov, pravnih oseb ali mednarodnih organizacij ter s tem spodbuditi javnost k ohranjanju in varovanju čebel in drugih opraševalcev ter dvigniti njihovo prepoznavnost in okrepiti ozaveščanje o dolgoročnem pomenu, ki ga imajo.

S podeljevanjem nagrade Zlata čebela se spodbuja in podpira inovativnost, vrhunskost posameznikov ali pravnih oseb, ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni ravni, hkrati pa tudi spodbuja krepitev aktivnosti, povezanih z delom in izjemnimi dosežki posameznika ali pravnih oseb na prej navedenih področjih.

Prejemnika nagrade bo izbral Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela, nagrajenec pa bo 20. maja, na svetovni dan čebel iz rok predsednika Republike Slovenije prejel skulpturo in listino Zlata čebela.

Republika Slovenija s podeljevanjem nagrade Zlata čebela promovira svetovni dan čebel ter si obeta prenos znanja in tehnologije ter utrditev v svetu prepoznane Slovenije kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države. Prejemnik prve zlate čebele v letu 2021, ki jo je podelila Republika Slovenija, je dr. Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine.

Poziv in obrazce za predlaganje kandidata za nagrado najdete na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki