Na prvi izredni seji strokovnega odbora za vodne zadrževalnike o predlogu načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti

Na prvi izredni seji strokovnega odbora za vodne zadrževalnike o predlogu načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS  | 
Foto: sasa-novice.si

Foto: sasa-novice.si

Člani strokovnega odbora za vodne zadrževalnike pri KGZS so 7. marca 2022 na izredni seji obravnavali predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022 – 2027 (NZPO), ki je v javni obravnavi. Žal se podane pripombe, ki so se v glavnem nanašale na vodne zadrževalnike ter posledice gradnje le-teh za kmetijstvo, v novem NZPO niso upoštevale, med drugim navaja strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

Ključne besede: vodni vzdrževalniki, strokovni odbor, poplave, NZPO

Glede na predlog se za obdobje 2022 – 2027 protipoplavnim ukrepom namenja milijarda eurov. Pripravljenih je 18 porečnih načrtov, znotraj 18 porečij je identificiranih 86 poplavnih območij za katere se predlaga 20 ukrepov. SO za vodne zadrževalnike pri KGZS ugotavlja, da se NZPO 2022 – 2027 ne razlikuje bistveno od predhodnega za obdobje 2017 – 2021. Pripombe, ki so bile podane na predhodni načrt in so se v glavnem nanašale na vodne zadrževalnike ter posledice gradnje le-teh za kmetijstvo, v novem NZPO niso upoštevane.

Nekateri ukrepi ostajajo popolnoma enaki, kljub velikemu nasprotovanju KGZS in lokalnih skupnosti. Tako je na primer za Savinjsko dolino še vedno predvidena gradnja kar devetih vodnih zadrževalnikov, ki z gradnjo grobo posegajo na kmetijska zemljišča in bodo ob morebitnih razlitjih vode povzročali škodo na kmetijskih površinah in pridelkih.

Člani strokovnega odbora so na izredni seji soglasno sklenili, da se na pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS ponovno pošlje vse dosedanje pripombe z zahtevo, da se jih upošteva. Posebej poudarjajo, da je treba v NZPO vključiti oceno škode, saniranje in odškodnine zaradi gradnje vodnih zadrževalnikov na kmetijskih površinah in razlitja vode iz vodnih zadrževalnikov na kmetijske površine. Obenem ponovno opozarjajo, da je treba pri načrtovanju ukrepov, ki pomenijo velike posege v okolje in lastnino, nujno upoštevati stališče lokalnih skupnosti in kmetov.

Na izredni seji je bilo prav tako izraženo precejšnje razočaranje nad delom Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki bi po mnenju članov odbora moralo preprečiti ukrepe, škodljive za kmetijstvo. Zato bodo MKGP zaprosili za stališče do predlaganih ukrepov. Prav tako želijo jasno stališče in aktivno podporo vodstva KGZS ter UO KGZS glede pripravljenih pripombam na NZPO.

Kot podporo razrešitvi težav predlagajo, da se v Savinjski dolini, ki je zaradi predvidene gradnje številnih vodnih zadrževalnikov najbolj problematično območje, organizira sestanek na temo gradnje vodnih zadrževalnikov. Nanj se povabi vodstvo in strokovne službe KGZS, MOP, MKGP, župane in predstavnike lokalnih kmetov.

Nazaj

Prihajajoči dogodki