Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka

Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka

Do 31. 1. 2022 je čas za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let. Preberite kdo je do dodatka opravičen, navodila za izpolnjevanje obrazca, obrazec ter kam ga poslati.

Ključne besede: Karantena, nadomestilo, kovid, epidemija

V Uradnem listu RS št. 206/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 je podlaga za izvedbo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

Gre za ukrep, ki ga je že v času prve karantene predlagala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Ta je tokrat že tretjič potrjen v okviru zadnjega proti koronskega paketa ukrepov za državljane.

Kdo je upravičenec

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po 68. členu zakona, so upravičene osebe, ki so na dan 30.12.2021:

  • dopolnile 65 let starosti,
  • nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 67. členom zakona in
  • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov.

Kako do solidarnostnega dodatka

Za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb naj vlagatelji najkasneje do 31. januarja 2022 vložijo vlogo, ki je dostopna TUKAJ.

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami ter poslana priporočeno po pošti na MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK« ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.

Vloga TUKAJ.

Navodilo za izpolnitev vloge TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki