Tla so temelj

Tla so temelj

Kmetijstvo in okolje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Varstvo narave in okolja  | 
Tla so temelj

Priprave na obeležitev svetovnega dne tal, ki je 5. decembra, že potekajo

Ob Svetovnemu dnevu tal, ki je 5. decembra, bo tudi v Sloveniji potekalo več dogodkov. Tako bo v okviru svetovnega dneva tal potekal posvet v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, že 23. novembra pa Svet za varovanje okolja, SAZU, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za pedologijo in varstvo okolja, program EU EJP Soil s sofinanciranjem MKGP in Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo organizirajo posvet Regenerativno kmetijstvo - tla so temelj, ki bo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Na posvetu Regenerativno kmetijstvo – tla so temelj bodo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Katere probleme lahko reši ohranitveno/regenerativno kmetijstvo?
  • Kaj je treba regenerirati (obnoviti) in vzdrževati?
  • Kakšen agronomski in agro-gozdarski pristop/dejavnost bo omogočil ali olajšal regeneracijo/ohranjanje tal, agroekosistema in družbe?
  • Ali je mogoče ta pristop vključiti v agronomske (gozdarske) prakse, ki bodo v danem okolju ekonomsko in družbeno upravičene?
  • Katere politične, družbene in gospodarske sile bodo spodbujale uporabo novih agronomskih praks?
  • Prednosti in omejitve namakanja v Sloveniji

Več informacij o posvetu lahko preberete v vabilu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki