Vlagajmo v naš planet

Vlagajmo v naš planet

Kmetijstvo in okolje  | 
Ob dnevu Zemlje

Ob dnevu Zemlje

Dan Zemlje je letni dogodek, ki ga praznujemo 22. aprila in je namenjen ozaveščanju o potrebi varovanja okolja na Zemlji. Letošnja obeležitev poteka pod geslom Vlagajmo v naš planet.

Praznovanje dneva Zemlje opozarja, kako krhek je naš planet in kako pomembno ga je varovati. Pri tem pa igra pomembno vlogo tudi kmetijstvo. Pogosto slišimo, da je kmetovanje vzrok za mnoge težave z okoljem. Vendar je neizpodbitno dejstvo, da je ravno kmetovanje skozi čas oblikovalo nekatere značilne življenjske prostore ali habitate, kot so pašniki in različne vrste travnikov v naši kulturni krajini.

Temu so se prilagodile tudi živalske in rastlinske vrste, ki tvorijo živi del narave. Pomemben del ohranjanja narave je ohranjanje te vrstne raznolikosti ali biodiverzitete.

Odgovorno kmetovanje daje mnoge možnosti varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete, ki je zagotovilo za stabilnost ekosistemov. Poleg ohranjanja in posodabljanja tradicionalnih pristopov kmetovanja in ekološkega kmetijstva stopajo v ospredje tudi inovativni pristopi.

Nove tehnologije in sodobni trendi obdelovanja tal, kot je recimo konzervirajoča obdelava, so aktivni prispevek k ohranjanju raznolikosti ekosistemov. Biodiverziteto pa predstavlja tudi bogastvo avtohtonih pasem živali in bogastvo avtohtonih sort kulturnih rastlin, ki se je na naših kmetijah oblikovalo skozi stoletja. Pri ohranjanju biodiverztete kmetje sodelujejo tudi z odstranjevanjem invazivnih vrst rastlin in ohranjanjem mejic, ki so pomemben življenjski prostor in zaščita pred erozijo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki