Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek

Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek

Kmetijstvo in okolje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja določbo interventnega zakona, ki bo za primere iz ujm zadnjih tednov uredila prijavo višje sile ali izrednih dogodkov drugače, kot to sicer ureja 18.d člen Zakona o kmetijstvu.

Za vse tiste primere, kjer lahko Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) sama zazna nastanek primera višje sile (zlasti na površinah), bo ta organ sam, po uradni dolžnosti začel postopek obravnave višje sile.

Kjer takega primera Agencija sama ne bo zaznala, bo pa zaznala kakršne koli nepravilnosti na prijavljenih površinah in bo to sporočila upravičencu v uporabniški račun v aplikaciji Sopotnik, bo upravičenec imel možnost prek omenjenega orodja za komunikacijo podati pojasnilo (in morebitna dokazila), da je nepravilnost nastala zaradi višje sile.

Poleg tega pa bodo vsi tisti upravičenci, ki jih zgoraj omenjena postopka zaznave višje sile ne zajameta, imeli možnost samoiniciativno prijaviti svoj primer, in sicer najkasneje do 2. novembra 2023.

Za prijavo višje sile torej ne bo veljal običajni 15-dnevni rok, pač pa skrajni rok – to je 2. november 2023.

O višji sili Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja ne bo izdajala posebne odločbe, pač pa bo o tem odločila v odločbi o pravici do sredstev.

Vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!