Ustavna odločba o neustavnosti pravil, ki določajo uporabo FFS na VVO1

Ustavna odločba o neustavnosti pravil, ki določajo uporabo FFS na VVO1

Kmetijstvo in okolje  | 
Ustavna odločba o neustavnosti pravil, ki določajo uporabo FFS na VVO1

Ustavno sodišče je po izdaji začasne odredbe in s tem prepovedi vseh FFS (tudi tistih, ki so sicer dovoljena v ekološki pridelavi),  vsebinsko odločilo o podani pobudi za oceno ustavnosti.

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-416/19 odločilo, da so nekatera določila v Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, Zakonu o vodah ter Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, v primeru, da se nanašajo na uporabo FSS na VVO1, v neskladju z Ustavo. Državnemu zboru in Vladi RS je bilo z odločbo naloženo, da neustavnost v roku enega leta odpravi. Pri tem je treba poudariti, da se neustavnost nanaša na dejstvo, da trenutna zakonska ureditev končno odločitev, ali bodo fitofarmacevtska sredstva na VVO1 prepovedana ali zgolj omejena, prepušča vladi, po oceni Ustavnega sodišča pa bi to moralo biti zapisano v zakonu.

Ugodnejše za kmete

Ustavno sodišče je do odprave ugotovljene protipravnosti določilo režim uporabe FFS na območju vodonosnika Ljubljanskega polja tako, da je prepovedana uporaba FFS na območju petmetrskega varovalnega pasu okoli območja zajetja  (VVO0). Ta režim je za obdelovalce kmetijskih zemljišč ugodnejši od tistega, ki je veljal od izdaje sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja Uredbe. Od 16. junija 2022 do 16. marca 2023 je namreč veljalo, da je uporaba FFS na območju VVO1 v celoti prepovedana, sedaj pa se prepoved nanaša zgolj na območje VVO0 in pet metrski pas okoli tega območja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki