Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Zaradi škode, ki so jo v letošnjem letu povzročile naravne nesreče, lahko plačate manj.  Vlogo oddajte do 10. novembra!

Ključne besede: odpis prispevkov, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kmečki zavarovanci, naravne nesreče

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in so utrpeli škodo zaradi naravnih nesreč v letu 2023, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Na zmanjšanje oziroma odpis prispevkov vpliva med drugim tudi škoda, ki jo povzroči premikanje tal na  gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V takem primeru se zavarovancu zmanjša plačilo letnega prispevka, če so po oceni pristojne komisije gospodarska oziroma stanovanjska poslopja neuporabna. Če je škoda nastala na gospodarskih in stanovanjskih poslopjih, se prispevek lahko zmanjša do 100 %. Če je škoda nastala samo na gospodarskem ali samo na stanovanjskem poslopju, se prispevek lahko zmanjša do 50 %.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode. Glede roka pojasnjujemo, da je javnosti, v skladu s predpisanimi postopki, dejansko stanje glede ocenjene škode zaradi naravnih nesreč poznano šele s sprejetjem sklepa Vlade RS, s katerim vlada potrdi končno višino škode in razglasi naravno nesrečo. Vlada RS je na svoji redni seji dne 25. oktobra 2023 sprejela sklep s katerim je potrdila Končno oceno neposredne škode končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 ter sklep, s katerim je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023.

Glede na navedeno je za kmečke zavarovance, ki jim na prizadetih zemljiščih ne bo ocenjena škoda na kmetijskih pridelkih, zadnji dan za vložitev zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov zaradi naravnih nesreč v letošnjem letu 10. november 2023. Do tega dne lahko ti kmečki zavarovanci na Finančno upravo RS vložijo zahtevek, in sicer:

  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo tukaj.

*****

POMEMBNO:

Glede roka za vložitev zahtevkov je še nekaj nejasnosti. Rok je 15 dni od nastanka škode, pri čemer se po tolmačenju MKGP za nastanek škode šteje dan sprejema sklepa o končni oceni škode na vladi. Vlada je že sprejela sklep o končni oceni škode na stvareh, ne pa tudi sklepa o končni oceni škode na kmetijskih pridelkih.

V praksi to pomeni, da rok za vse kmečke zavarovance ne bo enak. Navedeno razliko bi lahko uredili le s posegom v zakonodajo. V kolikor bi se v interventni zakon dodal člen, po katerem bi za letošnje naravne nesreče določili enoten rok za vlaganje zahtevkov.

Podrobnejše tolmačenje še pričakujemo.

*****

Ne glede na to svetujemo, da do 10. oktobra  oddate zahtevek, saj gre za preprost obrazec in zahtevek ni poveztan z dodatnimi stroški.

Nazaj

Prihajajoči dogodki