Posvet 2020

35. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

SKUPAJ SOUSTVARJAMO PRIHODNOST KMETIJSTVA

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

Spletni seminar

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana

9. - 10. november 2020

Spremljajte nas v živo in sodelujte na daljavo!

PONEDELJEK, 9. 11. 2020

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:00 Registracija udeležencev in ureditev povezav

9:00 Uvodni pozdravi

 • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS;
 • Roman Žveglič, predsednik KGZS;
 • Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija;
 • Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

9:45 Gospodarski izzivi EU in Slovenije v luči pandemije in Evropskega zelenega programa - red. prof. dr. Mojmir Mrak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

10:15 Priporočila glede strateškega načrta - Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija

 10:45 ODMOR

 11:00 Pogled EU parlamenta na bodočo skupno kmetijsko politiko - Franc Bogovič, Evropski poslanec, član Evropskega parlamenta

11:30 Prihodnja kmetijska politika: pregled trenutnega stanja s strani evropskih mladih kmetov - Sean Finan, podpredsednik Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA)

11:50 Strateški načrt SKP 2021 - 2027: aktivnosti in usmeritve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

12:15 Izhodišča KGZS pri pripravi strateškega načrta SKP - Branko Ravnik, direktor KGZS

12:35 Razprava in kratek odmor

 13:00 (Krizno) tržno komuniciranje – Kako lahko slovensko podeželje izkoristi korona situacijo? - Tomaž Stritar, Uspešen podjetnik, poslovno svetovanje

14:00 ZAKLJUČEK

TOREK, 10. 11. 2020

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP in Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja***

8:30 Registracija udeležencev in ureditev povezav

9:00 Uvodni pozdrav udeležencem

dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

9:10 Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih posrednikov kot del AKISa

 • Marleen Gysen, Center za podporo inovacijam za razvoj kmetijstva in podeželja (Innovatiesteunpunt), Belgija
 • Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje (Service Point for Agriculture and Rural Areas Innovation Network), Poljska

Razprava

Predstavitev 28 projektov EIP iz ukrepa M16 Programa razvoja podeželja

10:00 Odmor

10:15 - 11:15 PRVI ČASOVNI OKVIR

Predstavitev projektov EIP po tematskih skupinah:

 • TEMATSKA SKUPINA 1 POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI KMETIJSKE PROIZVODNJE
 • TEMATSKA SKUPINA 2 DIGITALIZACIJA IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
 • TEMATSKA SKUPINA 3 UČINKOVITEJŠA RABA (NARAVNIH) VIROV

Program tematskih skupin

11:15 - 11:45 Odmor

11:45 - 12:45 DRUGI ČASOVNI OKVIR

 • TEMATSKA SKUPINA 1 POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI KMETIJSKE PROIZVODNJE
 • TEMATSKA SKUPINA 2  DIGITALIZACIJA IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
 • TEMATSKA SKUPINA 3 UČINKOVITEJŠA RABA (NARAVNIH) VIROV

Program tematskih skupin

Po predstavitvah projektov EIP bo možno postaviti vprašanja za udeležence.

*** Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je dogodek o delovanju operativnih skupin EIP

PRIJAVA NA POSVET do 6. novembra: 

(pomoč pri prijavi na telefonski številki: 01 513 66 77)

 VIDEO POSNETKI

Ponedeljek, 9. november 2020

Torek, 10. november 2020

dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih posrednikov kot del AKISa

Predstavitev projektov EIP po tematskih skupinah:

O delu javne službe kmetijskega svetovanja