Posvet 2018

33. posvet javne službe kmetijskega svetovanja

SISTEM INOVACIJ IN PRENOSA ZNANJA V SLOVENSKEM KMETIJSTVU

Laško, 26. november 2018

SPOROČILO ZA JAVNOST

POVZETEK POSVETA

PREDSTAVITVE

PREDSTAVITVE JAVNIH SVETOVALNIH SLUŽB

DRUGO

Program posveta

Vabilo na posvet

VIDEO POSNETEK