Posvet 2021

 

36. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

ZNANJE IN SODELOVANJE ZA KMETIJSTVO PRIHODNOSTI

22. - 23. november 2021

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Celotni posvet si je mogoče ogledati prek sledečih povezav: 

Ponedeljek 22.11.2021:

https://youtu.be/qCvzTkEjUQI

Torek 23.11.2021:

https://youtu.be/r4qvg0YSGRE

Posamezna predavanja si lahko ogledate s klikom na naslov predavanja v rubriki Video posnetki desno zgoraj!

PONEDELJEK, 22. 11. 2021

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:30 Registracija udeležencev in ureditev povezav

9:00 Uvodni pozdravi:

 • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS
 • Roman Žveglič, predsednik, KGZS
 • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, MKGP

9:45 Priprave strateškega načrta nove skupne kmetijke politike (SKP), stanje in priporočila/Michael Pielke, vodja enote, DG AGRI/

10:15 Predstavitev ključnih poudarkov slovenskega strateškega načrta SKP/Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo, MKGP/

11:00 ODMOR

11:15 Strateški načrt SKP z vidika KGZS/Janez Pirc, direktor KGZS/

11:30 Razprava

12:00 Trendi in temelji v sistemu znanja in inovacij v kmetijstvu/Eelke Wielinga, LINK Consult/

13:00 ODMOR ZA KOSILO

14:30 Prilagoditev Javne službe kmetijskega svetovanja za nove izzive/Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS/

14:45 Podpora prenosu znanja z intervencijami strateškega načrta SKP/Joži J. Cvelbar, MKGP/

15:00 Stanje v slovenskem kmetijstvu v letu 2020 in prve napovedi za leto 2021/dr. Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije/

15:30 ODMOR

15:45 Kako uporabiti raznolike izkušnje za doseganje najboljših rezultatov/Sašo Kronegger/

16:45 Zaključne misli, /Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS/ 

TOREK, 23. 11. 2021

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 

8.30      Prihod udeležencev in registracija ter spletna registracija (ureditev povezav) 

9.00      Uvodni pozdrav udeležencem, /Branko Ravnik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, MKGP/ 

9.15      Predstavitev projektov EIP, ki so v začetni fazi izvajanja

10.45    Odmor za kavo 

11.00    Predstavitev projektov EIP, ki so v zaključni fazi izvajanja           

12.45    Odmor za kosilo

13.30    Okrogla miza z razpravo

Osrednja tema okrogle mize z razpravo bo razširjenost in uporabnost EIP projektov, vključno z ambicijami za naprej, ter kako najučinkoviteje prenesti rezultate EIP projektov do kmetijskih pridelovalcev po Sloveniji 

 • Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, MKGP
 • Anton Jagodic,  vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS
 • Dr. Branko Kramberger, dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM
 • Dr. Mitja Krajnc, ŽIPO
 • Dr. Janez Benedičič, Fakulteta za strojništvo, inovativni mladi kmet

15.00    Zaključek posveta

VABILA

Predstavitev prejetih vsebin projektov, ki niso bili predstavljeni na programu posveta: 

a) pilotni projekti ter projekti EIP za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

 1. DEBLO++
 2. Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)
 3. Digitalizacija namakanja zelenjave
 4. Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
 5. Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
 6. Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah
 7. Senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence
 8. Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič
 9. Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin
 10. Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali

 11. Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za cviček PTP
 12. TESTIRANJE IN SELEKCIJA GOVEDI ŽENSKEGA SPOLA NA GENOTIP BETA KAZEINA A2A2 ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH MLEČNIH PROIZVODOV VIŠJE DODANE VREDNOSTI

 13. TRAVINJE++
 14. Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih
 15. Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
 16. Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič

 17. Vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic za pridelavo zdravega semena slovenskih sort česna ( Allium sativa ) in šalotke ( Allium cepa var. aggregatum
 18. Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka

b) Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

KRATKE DOBAVNE VERIGE

c) Ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

 1. AVTOMATIZACIJA IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST NAMAKANJA V OLJKARSTVU

 2. GREKO: Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje
 3. Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja
 4. PREIZKUS DVOSTOPENJSKEGA IZVAJANJA UKREPA VTR

 5. Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb
 6. E-trajnostna kmetija

d) Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

 1. Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji

 2. Kmetija - prostor raznolikosti

 3. OVIRANOST JE LAHKO PRILOŽNOST

e) LEADER

 1. MODROST PLEMENITI MLADOST

Fokusne skupine EIP AGRI

Dogodki EIP AGRI

 

 VIDEO POSNETKI

1. dan, 22. novembra 2021

2. dan, 23. novembra 2021

ARHIV POSVETOV