Karantena na domu in višja sila – vloge za obdobje od 1. julij 2021 do 31. december 2021 samo še do sobote!

Karantena na domu in višja sila – vloge za obdobje od 1. julij 2021 do 31. december 2021 samo še do sobote!

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Karantena na domu in višja sila – vloge za obdobje od 1. julij 2021 do 31. december 2021 samo še do sobote!

Ne zamudite!

S 15. januarjem 2022 se izteče rok za uveljavitev povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene v obdobju od 1.7.2021 do 31.12.2021.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, povračilo izgubljenega dohodka

Kdo je upravičenec

Kmetje, poleg njih pa tudi samozaposleni in družbeniki so upravičeni do povračila izgubljenega dohodka, če ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

  • odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
  • obveznosti varstva otroka zaradi:
  • odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
  • druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer zaprtje šole ali vrtca).

Pogoji za pridobitev nadomestila za karanteno

Upravičenec lahko uveljavlja povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene, če mu je karantena odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi naslednjih razlogov:

  • ob povratku iz tujine je ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo ali
  • stik z okuženo osebo. (postopek pridobitve potrdila »Izjava o karanteni na domu« se prične TUKAJ).

Do povračila izgubljenega dohodka je upravičenec upravičen tudi zaradi obveznosti varstva otroka, če:

  • je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali potrdilom o napotitvi v karanteno (postopek pridobitve potrdila »Izjava o karanteni na domu« se prične TUKAJ) ali
  • če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprta, razen v primeru splošno znanih dejstev – na primer šolanje na daljavo.

Dodajamo, da je povračilo izgubljenega dohodka zaradi varstva otroka mogoče uveljavljati za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka

Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu.

S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov. KGZS je tekom zakonodajnega postopka predlagala, da bi bilo z enotno vlogo mogoče uveljaviti povračilo izgubljenega dohodka za daljše časovno obdobje (navedeno bi sicer prišlo v poštev predvsem v primeru zaprtja šol, vrtcev,…), kar pa ni bilo sprejeto.

Kako do povračila izgubljenega dohodka

Za povračilo delno izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 mora upravičenec prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena) najpozneje do 15. januarja 2022.

Za obdobje od 1. januarja do 28. februarja pa v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Za konec

Kot je razvidno iz zapisanega je predvsem pomembno, da do 15. januarja 2022 vlogo za povračilo izgubljenega dohodka vložijo tisti upravičenci, ki povračilo uveljavljajo za obdobje od 1. julij 2021 do 31. december 2021. Po 15. januarju pa bo še vedno mogoče uveljavljati povračilo izgubljenega dohodka za obdobje od 1. januarja 2022 do 28. februarja 2022. Zakon pa daje možnost podaljšanja obdobja uveljavljanja povračila tudi po 28. februarju 2022, za kar bo morala Vlada RS sprejeti sklep.

Več informacij je mogoče prebrati TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki