Koronavirus - arhiv novic

Arhiv novic

  • Izberite leto:
  • 2020
Izberite kategorijo:
Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa
Nadomestilo za rejce govedi
Da bo manj bolelo po epidemiji
Položnic za kmečke zavarovance junija ne bo
Pomoč tudi za rejce drobnice
Znan izpad dohodka v gozdarstvu zaradi epidemije
Foto Pexels
Dopustujmo v Sloveniji
Foto Pexels
Foto Pexels
Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane k...
Higienska priporočila za gostinsko dejavnost
Foto Pexels
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plač...
Sprejet odlok o nadomestilu izpada dohodka v proiz...
Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zadeva...
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo
Foto Pexels
Slovensko kmetijstvo med in po epidemiji
Foto Pexels
Foto Pexels
Korona zakon in kmečki zavarovanci
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Sproščene omejitve glede vzdrževalnih del in sezon...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Poziv za delo na kmetijah
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pom...
Foto Pexels
Širokouhi netopir (Barbastells barbastellus), foto: Primož Presetnik
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo tr...
KGZS pripravlja predloge za stabilizacijo kmetijskega trga, tudi za zelenjavo
Foto Pexels
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Informacija glede sezonske delovne sile
Sprejet je prvi paket ukrepov
Foto Pexels
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Kako do zaščitnih mask
Nujna izvedba del v gozdu
Kako naj do pomoči pridejo kmetje?
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Uživajmo lokalno hrano
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano
Prodaja sadik okrasnih rastlin
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le del...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epid...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na k...
Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.
Časovna omejitev prodaje na kmetijah
Elektrika cenejša tudi za kmetije
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo...
KGZS ustavila volilna opravila
Ukrep odloga plačila kreditov
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo
Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Sloven...
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS
Omejitev števila kupcev na kmetiji
Uporabite Kupujmo domače
Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena
Informacije o koronavirusu
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronav...