Koronavirus - arhiv novic

Arhiv novic

Izberite kategorijo:
Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-1...
Pripombe KGZS na PKP7
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Vzemite si čas za Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v dobri družbi, še bolj super! Odlična priložnost za peko kruha ter jutranji klepet.
Foto Pexels
Foto Pexels
Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici
Zbornica o PKP6
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Finančna pomoč zaradi okužbe s COVID-19
Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije
Delna povrnitev dohodka v času karantene
Kdo in kako lahko pridobi izredni temeljni dohodek
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Kmetijstvo in omejitve
Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa
Nadomestilo za rejce govedi
Da bo manj bolelo po epidemiji
Položnic za kmečke zavarovance junija ne bo
Pomoč tudi za rejce drobnice
Znan izpad dohodka v gozdarstvu zaradi epidemije
Foto Pexels
Dopustujmo v Sloveniji
Foto Pexels
Foto Pexels
Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane k...
Higienska priporočila za gostinsko dejavnost
Foto Pexels
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plač...
Sprejet odlok o nadomestilu izpada dohodka v proiz...
Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zadeva...
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo
Foto Pexels
Slovensko kmetijstvo med in po epidemiji
Foto Pexels
Foto Pexels
Korona zakon in kmečki zavarovanci
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Sproščene omejitve glede vzdrževalnih del in sezon...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Poziv za delo na kmetijah
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pom...
Foto Pexels
Foto Pexels
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo tr...
Širokouhi netopir (Barbastells barbastellus), foto: Primož Presetnik
Foto Pexels
KGZS pripravlja predloge za stabilizacijo kmetijskega trga, tudi za zelenjavo
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Informacija glede sezonske delovne sile
Sprejet je prvi paket ukrepov
Foto Pexels
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Nujna izvedba del v gozdu
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Kako do zaščitnih mask
Kako naj do pomoči pridejo kmetje?
Uživajmo lokalno hrano
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano
Prodaja sadik okrasnih rastlin
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le del...
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na k...
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epid...
Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej
Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.
Časovna omejitev prodaje na kmetijah
Elektrika cenejša tudi za kmetije
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo...
KGZS ustavila volilna opravila
Ukrep odloga plačila kreditov
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Sloven...
OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS
Omejitev števila kupcev na kmetiji
Uporabite Kupujmo domače
Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena
Informacije o koronavirusu
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronav...