Vloga za odlog plačila obveznosti že dostopna

Vloga za odlog plačila obveznosti že dostopna

Gospodarjenje  | 
Vloga za odlog plačila obveznosti že dostopna

Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Sklad omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, ki imajo s Slovenskim regionalno razvojnim skladom sklenjeno posojilno pogodbo.

Upravičenec na elektronski naslov info@regionalnisklad.si naslovi vlogo za odlog plačila obveznosti iz posojilne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije COVID-19. V vlogi mora kreditojemalec pojasniti, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.

Javni sklad in upravičenec se z dodatkom k posojilni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev. Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s posojilno pogodbo.

Odlog plačila obveznosti po ZIUZEOP predstavlja državno pomoč skladno s shemo št. SA.56999 (2020/N), prijavljeno v skladu z začasnim okvirom Evropske komisije za ukrepe pomoči gospodarstvu zaradi koronavirusne bolezni 19 (COVID-19).

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!