Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za marec in april 2020

Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za marec in april 2020

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za marec in april 2020

Obveščamo vas, da je rok, ki je bil predviden kot skrajni rok za predložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020 (to je 30.4.2020), z novelo ZIUZEOP-A podaljšan do 9.5.2020.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Kmečki zavarovanci so za mesec marec (od 13.3. dalje) april in maj upravičeni do oprostitve plačila za socialno varnost, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega so lahko vložili izjavo do konca aprila.

Zaradi sprejetja novele ZIUZEOP-A se rok, skladno s 52. členom, podaljšuje za 8 dni od uveljavitve novele. ZIUZEOP-A je pričel veljati 1.5.2020, zato se kot skrajni rok za vložitev izjave določi 9.5.2020. Navedeno torej pomeni, da lahko oseba, ki izjave ni predložila do 30.4.2020, le to lahko predloži še do 9.5.2020.

Spomnimo, kot upravičenci se med drugim štejejo kmečki zavarovanci zavarovani po zavarovalnih podlagah 051, 052, 007+064/065, in sicer ne glede na obseg zavarovalnega časa.

Nazaj

Prihajajoči dogodki