Želite vrniti mesečni temeljni dohodek?

Želite vrniti mesečni temeljni dohodek?

JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Posebna izjava, kako vrniti mesečni temeljni dohodek, bo na voljo od 11. maja dalje. Velja za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

S Finančne uprave RS sporočajo, da bodo zavezanci, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem le-tega, to lahko storili od 11. maja 2020 dalje.

Takrat bo v eDavkih objavljena posebna IZJAVA, ki je v papirnati obliki NE bo možno vložiti.

Se pravi, izjavo bo mogoče vložiti izključno prek informacijskega sistema Finančne uprave RS eDavki. Upravičenci bodo vrnili sredstva na podlagi vročene odločbe.

Tisti upravičenci, ki so FURS že obvestili, da želijo sredstva vrniti, naj kljub temu predložijo izjavo na predvidenem obrazcu na eDavkih.

Na podlagi te izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev. Odločbe bodo vlagateljem praviloma vročene prek sistema eDavki.

V zvezi z odločitvijo glede možnosti izbire pomoči znotraj interventnega zakona smo že obveščali, da so pristojni prisluhnili pozivom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter podali rešitev. Več o tem najdete na povezavi TUKAJ.

Dodatna obrazložitev - Na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je mogoče prejeta sredstva na podlagi ukrepov po ZIUZEOP vrniti.

Upravičenec lahko poda izjavo, da želi sredstva vrniti zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki so določeni v zvezi z upravičenostjo do posamezne vrste ukrepa ali iz drugih razlogov. V zvezi z drugimi razlogi se kot primer navaja kmete, ki so kot upravičenci na podlagi izjave prejeli temeljni dohodek, zaradi česar ne izpolnjujejo pogojev iz 74. člena ZIUZEOP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki