Kmečke žene upravičene do izrednega dodatka v višini 150 evrov

Kmečke žene upravičene do izrednega dodatka v višini 150 evrov

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Predlog KGZS, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka upravičene kmečke žene starejše od 65 let, ki je izpadel iz prvega paketa korona ukrepov, je umeščen v drugega.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Vlada RS je danes v Državni zbor posredovala besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Gre za zakon, s katerim se popravljajo določene nejasnosti prvega zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter hkrati prek dodatnih ukrepov skuša omiliti posledice epidemije COVID-19 za ranljive skupine državljanov.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije želimo izmed ukrepov, ki so bili uvrščeni v predlog drugega interventnega zakona izpostaviti pomoč za ranljive skupine, med katere sodijo kmečke žene.

Že ob sprejemanju prvega interventnega zakona smo predlagali, da bi do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evov bile upravičene tudi kmečke žene, ki so starejše od 65 let in nimajo lastnih prihodkov oziroma so ti nižji od 591,20 evrov na mesec, kolikor trenutno znaša cenzus za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. 

Na zbornici smo prepričani, da tako po dohodku kakor tudi po starosti kmečke žene sodijo med ranljive skupine. Dohodek ter starost sta bila namreč kriterija na podlagi katerih je sicer zakonodajalec že v prvem interventnem zakonu priznal enkratno pomoč v višini 150 evrov osebam, ki so prejemnice denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ter študentom.

Nazaj

Prihajajoči dogodki