Pomoč tudi za rejce drobnice

Pomoč tudi za rejce drobnice

Zbornica svetuje, Drobnica  | 
Pomoč tudi za rejce drobnice

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

V Uradnem listu RS št. 78 z dne 29. maj 2020 je bil objavljen Odlok o finančnem nadomestilu za izpad dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije Covid-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi. Odlok je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem rejcem drobnice, ki so v sektorju ovčjega in kozjega mesa utrpeli izpad dohodka zaradi epidemije. Sredstva se zagotovijo v proračunu RS.

Nadomestilo za izpad dohodka pri reji drobnice se dodeli, ker je sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi pojava epidemije COVID-19. Prav tako ovčjega in kozjega mesa niso kupovali v t. i. HoReCa sektorju, izpadla je tudi sezonska prodaja jagnjet in kozličkov, ki se tradicionalno začne spomladi in je največja prav v obdobju od meseca marca dalje. Evidentiran zakol v klavnicah se je zmanjšal za 2/3. Jagenjčkov in kozličkov ni bilo mogoče prodati, zato so preraščali predvideno klavno težo in povzročili dodatne stroške in posledično izpad dohodka rejcem. Ocena pavšalne pomoči je določena kot posledica porasta stroškov. Pri podaljšanju reje so imeli rejci drobnice v povprečju 78 evrov dodatnih stroškov na GVŽ ovce ali koze ali 11,7 evra na ovco oziroma kozo.

Za ukrep po tem odloku se predvideva približno 870.000,00 evrov sredstev iz proračuna RS. Predvideno število upravičenih gospodarstev je 2.737 z 74.078 živalmi.

Pogoji upravičenosti do nadomestila:

  • nosilci KMG, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2020 in so 1. februarja 2020 redili najmanj 10 ovc oziroma koz,
  • da je bila čreda v letu 2020 cepljena proti bolezni modrikastega jezika
  • na dan oddaje zahtevka niso v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter morajo imeti poravnane zapadle davčne obveznosti.

Finančno nadomestilo lahko znaša največ 10.000 evrov na posameznega upravičenca.

Zahtevke vlagatelji vložijo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja do 30. julija 2020.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki