Kako naj do pomoči pridejo kmetje?

Kako naj do pomoči pridejo kmetje?

Zbornica svetuje  | 
Kako naj do pomoči pridejo kmetje?

Do kakšnih pomoči bodo upravičeni kmeti, vinarji, čebelarji ...? Podobno kot samozaposleni do temeljnega dohodka ob izpadu prihodkov, nižje davčne osnove za dohodnino, tudi do finančne pomoči za zbolele za COVID-19. To je preverila novinarka Financ Tanja Smrekar.

Preverili smo konkretne ukrepe:

ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV

Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen kot kmet, in ne še na kakšni drugi podlagi (torej je zavarovan na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). Hkrati mora do države izpolnjevati vse svoje obveznosti, kar je pogoj za vse nadaljnje pomoči.

Upravičencu se odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo aprila, maja in junija 2020. Odložene prispevke mora upravičenec plačati najpozneje do 31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno.

Nekateri kmetje boste upravičeni tudi do oprostitve plačila prispevkov, torej ne samo do odloga. Gre za tiste z bistveno zmanjšanimi prihodki oziroma z nezmožnostjo zaslužka zaradi koronavirusa. Več o tem pišemo v nadaljevanju.

TEMELJNI DOHODEK

Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka dobi tisti, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Sem poleg samozaposlenih sodijo tudi kmetje, vinarji, čebelarji ...

Izredna pomoč znaša 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec prek informacijskega sistema finančne uprave predložiti ustrezno izjavo o zmanjšanem obsegu poslovanja. To pomeni vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov upravičenca v marcu v primerjavi s prihodki v februarju ali vsaj pol manjši prihodki v aprilu ali maju v primerjavi s prihodki v februarju 2020.

Kakšni so roki?

Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za marec, nakaže Furs mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020.

Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, tistemu, ki vloži izjavo za marec ali april ali za marec in april skupaj, nakaže Furs pomoč do 10. maja 2020.

Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Furs denar 10. junija 2020.

Predloga izjave je objavljena na portalu eDavki.

FINANČNA POMOČ ZA ZBOLELE

Kmet, ki je zbolel za COVID-19, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za delo, vendar ne dlje, kot trajajo ukrepi po tem zakonu (torej do 31. maja).

Do finančne pomoči po tem členu ni upravičena oseba, če je njeno kmetijsko gospodarstvo prevzel v upravljanje začasni upravljavec kmetijskega gospodarstva.

Znesek finančne pomoči je enak dejanskemu strošku v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom.

Vloga za dodelitev finančne pomoči iz tega člena, vključno z dokazili, se v enem mesecu od razglasitve konca epidemije vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

NIŽJA AKONTACIJA DOHODNINE

Zaradi pričakovanega izpada dohodkov od pridelave osnovnih kmetijskih in osnovnih gozdarskih pridelkov v letu 2020 zaradi oteženega dela zaradi koronavirusa in pričakovanega upada odkupnih cen se zavezancem davčna osnova od pavšalno določenih dohodkov zmanjša za 50 odstotkov oziroma na 35. Gre za katastrske dohodke in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj. Natančneje: za leto 2020 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 odstotkov katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020 in davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih v višini 35 odstotkov pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.

Ti namreč nimajo možnosti izkazovati sprememb v obsegu dohodka tako kot preostali.

(Članek časnika Finance objavljamo v okviru skupnega sodelovanja pri projektu Agrobiznis.si)

Nazaj

Prihajajoči dogodki