Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja

Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja

JSKS, Govedoreja, Živinoreja  | 
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja

Veterinarska zbornica Slovenije je pripravila nova priporočila in smernice, ki omogočajo izvajanje osemenjevanja na način najmanjše možnosti za prenos okužb z virusom SARS-CoV-2 med rejci in izvajalci osemenjevanja. 

Ključne besede: osemenjevanje, koronavirus

Veterinarska zbornica Slovenije je sredi marca izdala priporočila za delovanje veterinarskih organizacij v času epidemije COVID-19, med drugimi tudi odlog osemenjevanja za obdobje treh tednov. Informacija o tem tukaj.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo so na željo rejcev živali in živinorejske stroke ter pristojnega ministrstva pripravlili nova priporočila in smernice, ki omogočajo izvajanje osemenjevanja na način najmanjše možnosti za prenos okužb z virusom SARS-CoV-2 med rejci in izvajalci osemenjevanja. 

Smernice in priporočila Veterinarska zbornica Slovenije:

  • Osemenjevanje plemenic se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebnimi pogoji!
  • Odločitev o pričetku osemenjevanja je odgovornost vsakega direktorja VO, ki na osnovi dostopnih epidemioloških podatkov v svoji regiji ter na osnovi razpoložljivosti in zdravstvenega stanja svojih zaposlenih, oceni kdaj in kako je to mogoče izvajati.
  • Rejci so dolžni naročilo storitve osemenjevanja javiti pravočasno, tako kot je to opredeljeno v delovnem času posameznih veterinarskih organizacij.
  • Naročajo se samo osemenitve za živali, ki kažejo jasne znake gonitve!
  • Rejec in izvajalec se dogovorita za okviren čas prihoda na gospodarstvo.
  • Rejec naj, v kolikor izvajalec presodi, da je to potrebno, ob naročilu za osemenitev posreduje telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv za vsa dodatna pojasnila in dogovore.
  • Živali morajo biti ob prihodu na gospodarstvo ustrezno fiksirane in označene, dokumentacija pa pripravljena na dostopnem mestu.
  • Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum in če že, na ustrezni varnostni razdalji.
  • Izvajalec ustrezno fiksirano žival osemeni, izpolni dokumentacijo in zapusti gospodarstvo ob ustreznih biovarnostnih ukrepih.

V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, izvajalec osemenjevanja ni dolžan osemeniti žival!

Celotno sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije najdete na povezavi tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki