Elektrika cenejša tudi za kmetije

Elektrika cenejša tudi za kmetije

JSKS, Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Gospodarjenje  | 
Elektrika cenejša tudi za kmetije

Vlada Republike Slovenije je v sklopu ukrepov v času epidemije izdala Odlok, na podlagi katerega bodo računi za elektriko nižji za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije.

Po ocenah naj bi to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov.

Kot mali poslovni in gospodinjski odjemalci se praviloma štejejo tudi kmetje, ki zato v času od 1.3.2020 do 31.5.2020 ne bodo plačevali prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Kot gospodinjski odjemalec se sicer šteje odjemalec, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin, toploto ali drug energetski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovinskih ali poklicnih dejavnosti.

Kot Mali poslovni odjemalec pa se šteje odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč manjšo od 41 kW.

Odlok na povezavi TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!