Korona zakon in kmečki zavarovanci

Korona zakon in kmečki zavarovanci

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala  | 
Korona zakon in kmečki zavarovanci

Korona zakon je prinesel tudi nekaj novosti za vse tiste, ki ste kmečko zavarovani. Kaj pomenijo posamezni ukrepi in kaj narediti v konkretnih primerih, vam svetuje svetovalna služba na KGZS.

Odlog plačila prispevkov

Kmečki zavarovanci za marec, april in maj ne bodo prejeli položnic oziroma SMS sporočil.

To pomeni, da lahko za ta te tri mesece odložite plačilo prispevkov do 31.03.2022, plačate v enkratnem znesku ali plačate obročno. Za junij bo treba plačati prispevke v roku.

NASVET: Pri tem ukrepu vam ni treba nič narediti - je avtomatski.

Pogoj je, da so bile na dan 06.04.2020 poravnane vse zapadle obveznosti do 28.02.2020 (oziroma ne smejo biti višje od 50€).

NASVET: Sami se odločite, ali boste kljub temu plačali prispevke v rednem roku ali si denar za te tri mesece prihranite za kasneje. Gre samo za odlog plačila brez zamudnih obresti.

Odpis plačila prispevkov

Za uveljavljanje tega ukrepa je treba oddati vlogo prek e-davkov (glej navodila na koncu prispevka).

Roki:

 • do 30.4.2020 za oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.
 • do 31.5.2020: za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Pogoji:

 • če so se prihodki v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali vsaj za 25 % oziroma so se prihodki v aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali za najmanj  50 %.

in

 • če bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % v primerjavi z istim obdobjem obdobju leta 2019 in
 • prihodki v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje v letu 2019
 • na dan vložitve vloge morate imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti.

Upravičenci do odpisa boste končni rezultat videli šele v začetku leta 2021.

Kako bodo kmetje dokazovali upad dohodka v posameznem mesecu, še ni znano (obdavčeni po katastrskem dohodku, rejci, ki nimajo rednih mesečnih prilivov). Na ta vprašanja še ni odgovorov!

NASVET: Do 30.04. je rok za vložitev odpisa plačila prispevkov za marec in april. Da tega roka ne zamudite, vložite vlogo za odpis, če menite, da boste izpolnjevali zgoraj navedene pogoje. Na isti vlogi lahko uveljavljate odpis še za maj ali se odločite, da vložite novo vlogo za maj (hkrati z uveljavitvijo temeljnega dohodka). Tudi če se bo kasneje izkazalo, da pogojev ne dosegate, boste še vedno lahko plačali prispevke do 31.03.2022 brez zamudnih obresti. Naše mnenje: Oddajte vlogo!

Izredna pomoč v obliki temeljnega mesečnega dohodka

Za uveljavljanje tega ukrepa je treba oddati vlogo prek e-davkov (glej navodila na koncu prispevka). Gre za isto vlogo kot za odpis prispevkov.

Roki:

 • 18.4.2020 (za marec) – nakazilo denarja 25.4.2020
 • 19. do 30.4. 2020 (za marec in/ali april) – nakazilo denarja 10.05.2020
 • 01. do 31.05. 2020 (za marec in/ali april in/ali maj)  – nakazilo denarja 10.05.2020

 Pogoji:

 • če so se prihodki v marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali vsaj za 25 % oziroma so se prihodki v aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali za najmanj  50 %.

in

 • če bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % v primerjavi z istim obdobjem obdobju leta 2019 in
 • prihodki v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje v letu 2019.
 • Pogoj za dodelitev izredne pomoči je (poleg oddaje vloge) tudi ta, da so bile do 09.04.2020 poravnane vse zapadle davčne obveznosti do države.

Izredna pomoč v obliki  temeljnega mesečnega dohodka  bo znašala 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj 2020, če ste  opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

Končni rezultat  boste upravičenci do izredne pomoči videli šele v začetku leta 2021. In če ne boste dosegli omenjeni kriterijev, boste znesek v višini prejetega temeljnega dohodka morali vrniti in plačati prispevke.

Kako bodo kmetje dokazovali upad dohodka v posameznem mesecu, še ni znano (obdavčeni po katastrskem dohodku, rejci, ki nimajo rednih mesečnih prilivov). Na ta vprašanja še ni odgovorov!

NASVET: Svetujemo, da vloge še ne  oddate, in sicer iz dveh razlogov:

 1. Rok za izredno pomoč je tudi za marec do 31.05.2020. Do takrat bomo imeli več informacij in vas o tem obvestili.
 2. Tisti, ki boste uveljavljali temeljni dohodek, ne boste upravičeni do sektorske pomoči – ti dve pomoči se izključujeta.

POMEMBNO: Pripravljajo se uredbe za sektorsko pomoč za vinogradnike, dopolnilne dejavnosti in govedoreja – meso. Sektorska pomoč (vsaj za zdaj tako kaže) bo prinesla več kot temeljni dohodek.

Kaj se kmetiji bolj splača, bo treba določiti individualno, saj temeljni mesečni dohodek lahko uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji.

POMEMBNO: Vse tri zgoraj opisane pomoči lahko uveljavljajo samo kmečki zavarovanci (zavarovalna podlaga 051, 052 007+064, 007+065), ki ste polno zavarovani (40 ur /teden).

Tisti, ki koristijo polovični delovni čas za zavarovanje po otrocih ali so zaposleni še kje drugje, teh pomoči ne morejo koristiti.

Oddaja vloge preko e-davkov

Vlogo odda lahko vsak sam s pomočjo svoje davčne številke ali digitalnega potrdila.

Če digitalnega potrdila nimate, se lahko registrirate s pomočjo vaše davčne številke na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/

NASVET: Če vam ne bo šlo, prosite svojega računovodjo, ki vam vodi DDV, da vam to uredi za vas.

Vendar pozor! Vlogo oddajte le za oprostitev prispevkov  - s temeljnim dohodkom počakajte do konca maja, ko bo več znanega.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki