Položnic za kmečke zavarovance ne bo

Položnic za kmečke zavarovance ne bo

JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

S Finančne uprave RS (FURS) sporočajo, da kmečki zavarovanci za mesec marec, april in maj ne boste prejeli položnic (UPN naloga) oziroma sms obvestil na mobilni telefon.

Seveda le v kolikor izpolnjujete pogoje za odlog prispevkov, oziroma boste vložili vlogo za oprostitev prispevkov za socialna zavarovanja.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Naj spomnimo, da so do odloga prispevkov v času epidemije upravičeni vsi kmetje, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja te dejavnosti.

Se pravi kmečki zavarovanci za polni zavarovalni čas, to je 40 ur na teden.

Kot kmečki zavarovanci se v tem smislu štejejo tisti, ki so za polni zavarovalni čas zavarovani zgolj po eni izmed sledečih zavarovalnih podlag: 051, 052 007+064, 007+065.

Vsi našteti so upravičeni do odloga prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020. To pomeni prispevkov za marec, april in maj.

Odlog plačila prispevkov bo veljal avtomatično za vse kmečke zavarovance, ki nimajo dolga do države ali katerih dolg je na dan 28.2.2020 znašal manj kot 50 EUR. V primeru preseganja navedene višine pa le, če so ga poravnali do 6.4.2020.

Za odlog torej ni potrebno vložiti vloge. Odložene prispevke bodo kmetje, ki ne bodo uveljavljali tudi oprostitve prispevkov (v tem primeru pa je potrebno vložiti vlogo), dolžni poravnati najkasneje do 31.3.2022.

Nazaj

Prihajajoči dogodki