Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le delno rešuje težave kmetov

Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le delno rešuje težave kmetov

Sporočila za javnost  | 
Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le delno rešuje težave kmetov

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljajo, a hkrati opozarjajo na pomanjkljivosti predloga Zakona za blažitev posledic bolezni COVID-19. Tako so že pripravili nabor predlogov za dopolnitev.

Ključne besede: Sporočilo za medije

»Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo veseli, da je resorno ministrstvo predlagalo ukrepe v vladnem paketu tudi za področje kmetijske pridelave in dopolnilnih dejavnosti, saj so bile te v dosedanjih ukrepih pozabljene,« poudarja predsednik KGZS Cvetko Zupančič.

Ob tem opozarja na potrebo po sistemskih in dolgoročno usmerjenih rešitvah po vzoru ukrepov za gospodarstvo. Ukrepi žal ne upoštevajo kritične situacije za obstoj posameznih področij znotraj kmetijstva.

»Tako se turistične kmetije soočajo s popolno ustavitvijo dejavnosti in odpovedanimi rezervacijami. Prav tako se je ustavila prodaja kmetijskih pridelkov in živali, kljub splošnemu prepričanju, da trg hrane ne more biti prizadet,« meni predsednik KGZS, ki opozarja tudi na to, da kmetijske pridelave brez sezonske delovne sile v kmetijstvu ni možno izvajati.

Žal tudi na tem področju zakon ne daje ustreznih rešitev. Na KGZS so tako že pripravili nabor predlogov in pripomb ter jih posredovali pristojnim na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na KGZS med drugim pričakujejo, da se bo nabor ukrepov zaradi izpada dohodka razširil in omogočil nemoteno delovanje kmetij in izvajanje kmetijske dejavnosti tudi v razmerah izpada dohodka.

Poudarjajo, da bi nabor ukrepov moral zajemati odpis prispevkov, omogočiti mesečni temeljni dohodek, odložitev plačila akontacije dohodnine, odpis dela katastrskega dohodka, zvišanje stopnje vračila trošarine za pogonska goriva za kmetijsko mehanizacijo in zagotavljanje nemotene oskrbe z repromaterialom za kmetijsko pridelavo.

»Dejstvo je, da so posamezne panoge kmetijstva, kot so vinogradništvo in vinarstvo ter turistična dejavnost na kmetijah, trenutno v izjemno težkem položaju. Prav tako vsakodnevno prihajajo informacije o težavah v drugih panogah,« izpostavlja Zupančič in zaključuje: »Pri vseh prizadevanjih kmetijstva za zagotavljanje nemotene pridelave in prireje se je treba zavedati, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost in je obseg ter obstoj  te dejavnosti dolgoročno odvisen predvsem od ekonomskih pogojev. Dokler pridelava hrane ne bo zagotavljala ustreznega dohodka in dokler bodo razmerja na trgu v škodo pridelovalcem hrane, je tudi samooskrba ogrožena.«

Zbornica obenem opozarja na nujnost priprave dolgoročnih ukrepov, ki bodo slovenskemu kmetijstvu omogočili prebroditev vsesplošne finančne krize, ki se nakazuje in bo v prihodnje zagotovo prizadela tudi kmetijski sektor.

Video izjava predsednika KGZS Cvetka Zupančiča na povezavi tukaj.

Kaj prinaša zakon lahko preberete v predstavitvi ministrice dr. Aleksandre Pivec tukaj.

Predlagane pripombe KGZS na povezavi tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!