Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog

Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore  | 
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog

Predvidoma za 14 dni se prekine izvajanje vnosa zbirnih vlog za leto 2020, a na KGZS zagotavljajo, da kmetje ne bodo ostali brez svetovanja in pomoči

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja kmetov ter v skladu z navodili ter ukrepi vlade za zagotovitev varnostnih ukrepov do preklica prekinja vnos zbirnih vlog prek svojih izpostav. Prav tako se ne bodo na terenu izvajale naloge kontrole ter selekcije v živinoreji. Druge naloge obeh javnih služb v okviru KGZS se bodo opravljale še naprej, in sicer prek telefona, elektronske pošte, spleta in drugih digitalnih komunikacij. Tako bodo kmetje še vedno lahko prišli do svojih storitev, ki ne zahtevajo neposreden obisk svetovalca oziroma kmeta.

Hkrati KGZS tudi opozarja na vse več težav, ki jih imajo kmetje zaradi posledice oziroma ukrepov za preprečevanje posledic koronavirusa. Že znanim težavam z odkupom mleka za izvoz so se pridružile tudi zmanjšanje odkupa pridelkov in izdelkov pri javnih naročilih za zavode in pri neposredni prodaji. Prav tako turistične kmetije beležijo velik padec rezervacij in obiskovalcev. Zaradi zaprtja nekaterih mejnih prehodov imajo kmetje tudi težave z dostopom do svojih zemljišč prek meje.

Prav tako naj se poišče rešitev za ureditev nadomestil oziroma druge pomoči za kmečke zavarovance ter ukrepi za plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru nezmožnosti plačila. Pripraviti je treba tudi predlog za pomoč kmetom delodajalcem, ki so na podlagi interventnega zakona upravičeni le do povračila dela nadomestila. KGZS poziva pristojna ministrstva in organe, da sprejmejo nujne ukrepe za zmanjševanje posledic zaradi izpada dohodka na kmetijah, kot so recimo oprostitev plačila davkov in prispevkov ter sprejem ustreznih finančnih ukrepov za premostitev težkega ekonomskega položaja kmetij.

KGZS je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi opozorilo na nekatere druge roke in aktivnosti, ki bi jih morali izvesti v tem času. Zato mora MKGP za njihovo uspešno izvedbo sprejeti ustrezne odločitve.

Nazaj

Prihajajoči dogodki