Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v kmetijstvu

Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v kmetijstvu

Določene panoge kmetijstva v tem času že koristijo delo tujih sezonskih delavcev, za katere pa je zaradi nastale situacije v državi – izbruh koronavirusa na terenu kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo na pravice teh delavcev iz zdravstvenega zavarovanja.

V kolikor je tuj sezonski delavec zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, je iz tega naslova vključen v slovenski sistem socialnih zavarovanj, med drugim tudi zdravstveno zavarovanje. V takem primeru mu gredo vse pravice iz tega naslova, torej tudi morebitno testiranje na koronavirus ter zdravljenje le tega v primeru okužbe.

Več pa je primerov, ko tuji sezonski delavci delo opravljajo na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu. Ta oblika dela ni podlaga za vključitev tujega sezonskega delavca v slovenski sistem zdravstvenega zavarovanja, zato imajo takšni delavci praviloma sklenjeno komercialno zdravstveno zavarovanje. V vezi kritja morebitnih stroškov povezanih s pojavom koronavirusa pri delavcih svetujemo, da naročniki del pri komercialnih zavarovalnicah preverijo obseg pravic, ki se krijejo na podlagi tovrstnega zavarovanja. Vsaka komercialna zavarovalnica namreč ponuja svoj paket pravic.

Nazaj

Prihajajoči dogodki