Vloga za uveljavljanje pravic interventnih ukrepov je na voljo

Vloga za uveljavljanje pravic interventnih ukrepov je na voljo

JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Finančna uprava Republike Slovenije sporoča, da je izjava/vloga za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov dostopna na portalu eDavki in mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020.

Izjave/vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičeni kmetje, samozaposlene osebe, družbeniki in verski uslužbenci, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov je treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave prek eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih.

Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Vloži se jo prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Več o tem si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Mesečni temeljni dohodek:

18.4.2020: če bo izjava vložena do tega datuma za marec, bo nakazan denar na TRR 25.4.2020

od 19.4. do 30.4.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020

od 1.5. do 31.5.2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april in/ali maj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020

Oprostitev plačila prispevkov:

30.4.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.

31.5.2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Preverite, ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti!

O tem, kako namestiti aplikacijo eDavki si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Na Finančni upravi je odprt klicni center za pomoč v primeru nejasnosti:za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003.

Nazaj

Prihajajoči dogodki