Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij

Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij

Ste med upravičenci enkratnega solidarnostnega dodatka? Preverite, izpolnite vlogo in jo pošljite na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Kot smo že pisali na tej spletni strani je pobudo za enkratni solidarnostni dodatek dala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Ob tem dodajamo, da spol ni pogoj za pridobitev sredstev. 

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Do enkratnega solidarnostnega dodatka po 58. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo so upravičene osebe

s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 57. členom zakona in

katerih lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka po posebnem zakonu, če:

  • so dopolnile 65 let starosti in
  • so člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje izpolnite vlogo, ki jo najdete na povezavi TUKAJ.

Izpolnjeno vlogo pošljite priporočeno po pošti na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22,

1000 Ljubljana

s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK«

ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.

Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.

 

Kot smo že pisali na tej spletni strani je pobudo za enkratni solidarnostni dodatek dala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Več o tem v tekstu Kmečke žene upravičene do izrednega dodatka v višini 150 evrov na povezavi TUKAJ. Ob tem dodajamo, da spol ni pogoj za pridobitev sredstev.  

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki