Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa

Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa

Zbornica svetuje, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa

Še je čas za oddajo zahtevka za finančno nadomestilo

Gozdarski inštitut Slovenije je izračunal, da je bil zaradi epidemije dohodek v gozdarstvu v  maju manjši za 29 %. 

Še veljavni ukrepi omogočajo, da se zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za maj oziroma skupen zahtevek za april in maj (če še niste vložili zahtevka za april) lahko vloži do 15. julija na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Več informacij o pridobitvi sredstev je na spodnji povezavi: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/uveljavljanje-financnega-nadomestila-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19/

Nazaj

Prihajajoči dogodki