Časovna omejitev prodaje na kmetijah

Časovna omejitev prodaje na kmetijah

JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Časovna omejitev prodaje na kmetijah

Vlada Republike Slovenije je v sklopu ukrepov v času epidemije izdala Odlok, s katerim določa minimalni delovni čas glede prodaje na kmetiji.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V njem se med drugim določa tudi minimalni delovni čas za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila. Mednje sodi tudi prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji. Po novem se obratovalni čas določi od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure. Pri tem pa se ne dovoli prodaja ob nedeljah in dela prostih dnevih, kar velja tudi za prodajo na kmetijah, saj so ob teh dnevih lahko odprti le bencinski servisi in lekarne.

Namen določitve minimalnega obratovalnega časa je v preprečevanju stikov zaradi epidemije, zato se z odlokom določa delovni čas, ki omogoča daljši časovni interval opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem manjšo koncentracijo kupcev.

Zanimivo pa je, da se izjemo od tega obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, določa le za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom lahko same določale obratovalni čas na podlagi njihove poslovne odločitve, kar je nujno zaradi organiziranja delovanja le-teh v okviru obstoječega kadra in običajnega obratovalnega časa.

Kmetje pravno formalno ne sodijo med nobeno izmed naštetih oblik subjektov, zato za njih izjema ne velja in morajo tako zagotavljati prodajo svojih pridelkov najmanj od 8.00 do 18.00 ure.

Odlok prav tako posebej obravnava ranljive skupine (npr. invalidom, upokojencem, nosečnicam), katerim je tudi kmet dolžan v času od 8.00 do 10.00 ure omogočiti prednost pri nakupu.

Povezave na odlok, prva dopolnitev, druga dopolnitev.

Nazaj

Prihajajoči dogodki