Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni

Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni

Danes bo v Državnem zboru med drugim obravnavan tudi interventni predlog zakona, v okviru katerega se prek amandmajev samozaposlenim osebam omogoči odlog plačila prispevkov.

Iz navedenega predloga so izpadli kmečki zavarovanci, zato je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravila amandma ter ga posredovala pristojnim z obrazložitvijo, da je potrebno subjekte v enaki situaciji obravnavati enako.

Tako je KGZS predlagala, da so do odloga prispevkov za socialno zavarovanje, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020 upravičeni vsi, ki opravljajo osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost, drugo ali dopolnilno dejavnost na kmetiji in so iz tega naslova vključeni v socialna zavarovanja.

Po predlogu bi kmečki zavarovanci bili dolžni prispevke za socialno zavarovanje poravnati do 31.3.2022, pri čemer jim za to ne bi bilo potrebno vlagati posebne zahteve, saj jim odlog pripada že na podlagi samega zakona.

Prav tako jim v času do navedenega datuma ne tečejo zamudne obresti, v kolikor se bodo odločili ta ukrep izkoristiti. Svoj dolg bodo lahko poravnali enkratno ali po obrokih.

Na KGZS pričakujemo, da bo amandma dobil zadostno podporo v Državnem zboru, saj so podobno kot samostojni podjetniki posamezniki tudi kmetje v tem trenutku v veliki finančni negotovosti zaradi izpada dohodka, ki ga je povzročila epidemija COVID-19.

V kolikor predlog KGZS na današnji seji Državnega zbora ne bo podprt, bo zbornica še naprej vztrajala pri ureditvi zadeve.

Nazaj

Prihajajoči dogodki