Spremenjena minimalna urna postavka za sezonsko delo v kmetijstvu

Spremenjena minimalna urna postavka za sezonsko delo v kmetijstvu

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Z današnjim dnem je v veljavo stopila odredba, po kateri bruto urna postavka za začasno ali občasno delo v kmetijstvu ne sme biti nižja od 5,16 EUR bruto. Več o tem v strokovnem gradivu Urške Ahlin Ganziti s pravnega sektorja na KGZS.

Ključne besede: sezonsko delo, koronavirus

Najnižjo bruto urno postavko sicer skladno z zakonom o kmetijstvu postavlja ministrica za kmetijstvo, dejanska višina plačila pa je poslovni dogovor med delodajalcem in iskalcem zaposlitve.

Na podlagi določb o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu, smejo kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo, za dela, za katera je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili, delavce zaposliti na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu.

Delo po tej pogodbi sme imeti elemente delovnega razmerja, kljub temu pa se šteje, da ge za civilno pogodbo, pri čemer se morebitni spori med naročnikom in izvajalcem rešujejo pri sodišču splošne pristojnosti.

»Minimalna urna postavka za delo po tej pogodbi od 18.4.2020 dalje znaša 5,16 EUR. Naročnik dela je izvajalcu dolžan izplačati plačilo za opravljeno delo v 15 dneh po opravljenem delu oziroma, če je pogodba sklenjena za več kot mesec dni, do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu se šteje kot delo v okviru drugega pravnega razmerja. Naročnik mora zato izvajalca vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje in obračunati ter plačati prispevke iz naslova teh zavarovanj ter davke,« v strokovnem gradivu o Začasnem in občasnem delu navaja Urška Ahlin Ganziti.

Začasna in občasna dela v kmetijstvu so v preteklih letih običajno opravljali tuji delavci, ki pa jih letos zaradi zaščitnih ukrepov zaradi epidemije ne bo. Kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec je zato 10. aprila na pomoč kmetom pozvala študente, delavce na čakanju, brezposelne, mlajše upokojence in druge. Več o tem na povezavi TUKAJ.

Pogosta vprašanja in odgovori v času epidemije COVID-19 s področja kmetijstva so objavljena na povezavi TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki