Preložitev roka plačila prispevka za promocijo sadja

Preložitev roka plačila prispevka za promocijo sadja

JSKS, Sadjarstvo  | 
Preložitev roka plačila prispevka za promocijo sadja

Plačilne obveznosti za izdane odločbe o višini prispevka v sektorju sadja za leto 2019 so prestavljene.

Ključne besede: Izredna pomoč, koronavirus

Skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je Vlada potrdila dne 19.3.2020, se prelaga rok plačila obveznosti za izdane odločbe o višini prispevka v sektorju sadja za leto 2019.

Rok za plačilo se preloži za toliko časa, kolikor bodo trajali posebni ukrepi oziroma najkasneje do 1.7.2020. To pomeni, da trenutni rok po odločbah, ki je 20 dni od prejema odločbe, začne teči od 1.7.2020 dalje.

V kolikor bodo ukrepi prekinjeni prej, bomo obvestilo ponovno objavili na spletni strani.

Trenutno velja, da začne rok za plačilo po odločbah teči s 1.7.2020 dalje. To pomeni, da prispevka ni potrebno plačati do 1. julija 2020.

Če bo Vlada RS kaj spremenila, vas bomo obvestili z objavo na spletu.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki