CECRA - moduli

OPIS MODULOV

CECRA Modul 1 “Moj profil kot svetovalec/svetovalka”

Cilji:

Udeleženci usposabljanja:

 • so sposobni izraziti lastno razumevanje in ravnanje svetovalca ter prepoznati možnosti za nadaljnji razvoj,
 • nadgradijo sposobnosti zaznavanja,
 • ugotovijo, kako se spoprijemati s različnimi ciljnimi skupinami, razmerami v delovnem okolju ter z robnimi pogoji in različnimi interesi v svetovalnem okolju;
 • osvojijo različne komunikacijske tehnike svetovanja. 

Vsebina:

 • moja vloga svetovalca / svetovalke (cilji, motivacija, vzori, razumevanje vloge, prednosti in slabosti),
 • moje ciljne skupine / moje stranke,
 • razumevanje svetovalnega dela,
 • stopnje svetovalnega dela,
 • metode za pomoč pri učenju/prenosu znanja,
 • veščine in potrebna znanja svetovalcev.

CECRA Modul 2 “Komunikacije in graditev  odnosov v svetovalnem delu”

Cilji:

Udeleženci usposabljanja:

 • spoznajo ustrezne metode komunikacije za delo v kmetijskem svetovanju,
 • obvladajo najpomembnejše komunikacijske tehnike (parafraziranje, izpeljava strukturiranih svetovalnih razgovorov, postavljanje ustreznih vprašanj, vizualizacija),
 • znajo vzpostaviti in profesionalno oblikovati odnose z različnimi ljudmi v svojem okolju,
 • izpopolnijo lastno zaznavanje okolja in znajo razviti uspešno komunikacijo v različnih situacijah.

Vsebina:

 • komunikacijski modeli in komunikacijske tehnike (aktivno poslušanje, parafraziranje, tehnike spraševanja, metakomunikacija),
 • struktura profesionalnega svetovalnega razgovora (smernice za vodenje razgovorov),
 • obvladovanje težjih situacij v svetovalnem delu,
 • praktični primeri svetovalnega razgovora,
 • kolegialni coaching.

CECRA Modul 3 “Skupinsko delo in vodenje skupin”

Cilji:

Udeleženci usposabljanja:

 • dobijo odgovor na vprašanje, kaj je odgovornost vodje v grajenju timov in kaj je tisto, kar naredi vodjo učinkovitega,
 • so sposobni zgraditi tim, ki bo dosegel zastavljene cilje,
 • spoznajo pogoje, ki naredijo učinkovit tim in kako motivirati člane teama,
 • znajo ustrezno ravnati v primeru konfliktov v timu in konstruktivno pristopiti k reševanju problemov,
 • znajo komunicirati učinkovito in jasno. 

Vsebina:

 • osnove timskega dela, sposobnost, da delujem kot član tima,
 • elementi timskega dela – inventar znanj in navad,
 • ustvarjanje timov, vloge članov v timih,
 • motivacija,
 • vodenje timov,
 • prepreke za uspešno delo v timih, obvladovanje konfliktov v timu,
 • komunikacije v timih.

CECRA Modul 9 »Moderiranje« 

Cilji:

Udeleženci usposabljanja:

 • spoznajo osnove moderiranja in kako jih uporabljati pri svojem delu,
 • spoznajo različne medije in metode, ki jih lahko uspešno in ustrezno uporabljamo za doseganje ciljev pri načrtovanju posameznega dogodka,
 • uporabljajo/spoznajo možnosti vizualizacije,
 • so sposobni prevzeti vlogo moderatorja, ki jo bomo uspešno uveljavili pri moderiranju. 

Vsebina:

 • vloga moderatorja/moderatorke,
 • retorika in telesna govorica,
 • izvajanje učinkovitih srečanj,
 • spremljanje sej, srečanj in delavnic za doseganje ciljev,
 • uporaba moderacijskih in vizualizacijskih tehnik,
 • delo v majhnih skupinah.

CECRA Modul 11 »Oblikovanje in izvajanje dogodkov«

Cilji:

Udeleženci usposabljanja:

 • pridobijo znanja o načrtovanju, organiziranju, izvajanju in vrednotenju usposabljanj in izobraževanj za odrasle,
 • spoznajo metodične in didaktične instrumente za izobraževanje odraslih.

Vsebina:

 • didaktični principi izobraževanja odraslih,
 • analiza potreb, orientiranost na ciljne skupine,
 • razvoj izobraževalnih produktov, ciljno za izobraževanje odraslih,
 • trženje izobraževanja (financiranje/subvencioniranje/sponzoriranje),
 • priprava, organizacija, izvedba in vrednotenje usposabljanj in drugih dogodkov.