CECRA - moduli

OPIS MODULOV

CECRA Modul 1 “Moj profil kot svetovalec/svetovalka”

Cilji:

Udeleženci usposabljanja so:

 • sposobni izraziti lastno razumevanje in ravnanje svetovalca ter prepoznati možnosti za nadaljnji razvoj,
 • nadgradili sposobnosti zaznavanja,
 • ugotovili, kako se spoprijemati s različnimi ciljnimi skupinami, razmerami v delovnem okolju ter z robnimi pogoji in različnimi interesi v svetovalnem okolju;
 • v okviru usposabljanja uporabili različne osnovne komunikacijske tehnike svetovanja.

Vsebina:

 • moja vloga svetovalca / svetovalke (cilji, motivacija, vzori, razumevanje vloge, prednosti in slabosti),
 • moje ciljne skupine / moje stranke,
 • razumevanje svetovalnega dela,
 • stopnje svetovalnega dela,
 • metode za pomoč pri učenju/prenosu znanja,
 • veščine in potrebna znanja svetovalcev, 

CECRA Modul 2 “Komunikacije in graditev  odnosov v svetovalnem delu”

Cilji:

Udeleženci usposabljanja so:

 • spoznali ustrezne metode komunikacije za delo v kmetijskem svetovanju,
 • obvladali najpomembnejše komunikacijske tehnike (parafraziranje, izpeljava strukturiranih svetovalnih razgovorov, postavljanje ustreznih vprašanj, vizualizacija),
 • znali vzpostaviti in profesionalno oblikovati odnose z različnimi ljudmi v svojem okolju,
 • izpopolnili lastno zaznavanje okolja in znali razviti uspešno komunikacijo glede na dane situacije.

Vsebina:

 • komunikacijski modeli in komunikacijske tehnike (aktivno poslušanje, parafraziranje, tehnike spraševanja, metakomunikacija),
 • struktura profesionalnega svetovalnega razgovora (smernice za vodenje razgovorov),
 • obvladovanje težjih situacij v svetovalnem delu,
 • praktični primeri svetovalnega razgovora,
 • kolegialni coaching.

CECRA Modul 3 “Skupinsko delo in vodenje skupin”

Cilji:

Udeleženci usposabljanja so:

 • dobili odgovor na vprašanje, kaj je odgovornost vodje v grajenju timov in kaj je tisto, kar naredi vodjo učinkovitega,
 • sposobni zgraditi tim, ki bo dosegel zastavljene cilje,
 • spoznali pogoje, ki naredijo učinkovit tim in kako motivirati člane teama,
 • znali ustrezno ravnati v primeru konfliktov v timu in konstruktivno pristopiti k reševanju problemov,
 • znali komunicirati učinkovito in jasno.

Vsebina:

 • osnove timskega dela, sposobnost, da delujem kot član tima,
 • elementi timskega dela – inventar znanj in navad,
 • ustvarjanje timov, vloge članov v timih,
 • motivacija,
 • vodenje timov,
 • prepreke za uspešno delo v timih, obvladovanje konfliktov v timu,
 • komunikacije v timih.