Arhiv javnih objav

2024

SVETOVALEC VII/1 (I) V KABINETU PREDSEDNIKA IN DIREKTORJA - M/Ž

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo novega sodelavca/ko v Kabinetu predsednika in direktorja za delo z voljenimi organi.  Rok za prijavo kandidatov je 26. februar 2024.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

SVETOVALEC VII/1 (I) V KABINETU PREDSEDNIKA IN DIREKTORJA - M/Ž

Trajanje zaposlitve: za določen čas 12 mesecev – z možnostjo podaljšanja oziroma zaposlitve za nedoločen čas.

2023

ANALITIK VII/2 (I) V SEKTORJU ZA FINANČNE ZADEVE - M/Ž

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo novega sodelavca/ko v Sektorju za finančne zadeve.  Rok za prijavo kandidatov je 19. maj 2023.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas - s poskusno dobo šest mesecev.

------------------
SODELAVEC I V KABINETU PREDSEDNIKA IN DIREKTORJA - M/Ž
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo novega sodelavca/ko v Kabinetu predsednika in direktorja. Prednost imajo kandidati, ki imajo izkušnje pri opravljanju administrativnih del in ravnanja z dokumentarnim ter arhivskim gradivom. Rok za prijavo kandidatov je 31. marec 2023.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

Trajanje zaposlitve: za določen čas - 12 mesecev.

-------------
VIŠJI SODELAVEC II V ODDELKU ZA GOZDARSTVO - M/Ž
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ponovno iščemo novega sodelavca/ko v Oddelku za gozdarstvo. Rok za prijavo kandidatov je 23. februar 2023.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

Trajanje zaposlitve: za določen čas 31.12.2027. Delo je vezano na projekt Life Wild Wolf.

 --------------------
VIŠJI SODELAVEC II V ODDELKU ZA GOZDARSTVO - M/Ž
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo nove sodelavce v Oddelku za gozdarstvo. Rok za prijavo kandidatov je 22. januar 2023.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

Trajanje zaposlitve: za določen čas 31.12.2027. Delo je vezano na projekt Life Wild Wolf.

2022

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo nove sodelavce v Sektorju za kmetijsko svetovanje - Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja. Rok za prijavo kandidatov je 27. december 2022.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

Trajanje zaposlitve: za določen čas 12 mesecev.

---------------------

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo nove sodelavce v Sektorju za finančne zadeve. Rok za prijavo kandidatov je 27. september 2022.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi:

Trajanje zaposlitve: za določen čas 18 mesecev z možnostjo podaljšanja zaposlitve oziroma zaposlitev za nedoločen čas.«

----------------------

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo nove sodelavce v Sektorju za kmetijsko svetovanje. Rok za prijavo kandidatov je 17. junij 2022.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnjih povezavah.

----------------------

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iščemo nove sodelavce v Sektorju za kmetijsko svetovanje. Rok za prijavo kandidatov je 13. april 2022.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnjih povezavah.

2021

Prosto delovno mesto višji sodelavec I v Sektorju za splošne zadeve

Na Zavodu RS za zaposlovanje je objavljeno prosto delovno mesto višji sodelavec I v Sektorju za splošne zadeve. Rok za prijavo kandidatov je 17. 12. 2021.

Zainteresirane kandidate vabimo k oddaji prijave. Vse ostale podrobnosti so na spodnji povezavi.

https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2770248&what=vi%C5%A1ji%20sodelavec%20I

Javni razpis za imenovanje oziroma zasedbo prostega delovnega mesta direktor zborničnega urada

Na podlagi 36. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2, 25/15) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za imenovanje oziroma zasedbo prostega delovnega mesta

DIREKTOR zborničnega urada (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje za imenovanje oziroma zasedbo delovnega mesta direktorja zborničnega urada:

  • univerzitetna izobrazba,
  • 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let z vodstvenimi deli,
  • organizacijske sposobnosti,
  • višja raven znanja tujega svetovnega jezika,
  • poznavanje delovnega področja zbornice in
  • vozniški izpit B kategorije.

Kandidati za direktorja zborničnega urada morajo k prijavi priložiti razvojni program KGZS za mandatno obdobje.

Mandatno obdobje direktorja zborničnega urada traja štiri leta.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili v zaprti ovojnici s pripisom »javni razpis za direktorja zborničnega urada« vložite osebno v tajništvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana ali pošljite priporočeno na ta naslov. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa na spletni strani KGZS. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 18. 2. 2021.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje kadrovska služba KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana. Kontaktni osebi sta mag. Betka Gregorc, dosegljiva na mobilni tel. 031 541 607 ali prek betka.gregorc@kgzs.si, in Anja Šopar Tomšič, dosegljiva na tel. 01 51 36 655 ali prek anja.sopar-tomsic@kgzs.si.

2020

____________________________________

Javno naročilo Izvajanje varnostno-receptorske službe

Na Portalu javnih naročil je bilo 31. januarja 2020 pod številko objave  JN000555/2020-W01 objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKE SLUŽBE na naslovu Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana«, s sklenitvijo pogodbe od 18. 3. 2020 do 17. 3. 2021.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 14. februarja 2020 do 12. ure tukaj.

Dokumentacija: