Ekološko zatiranje ameriškega škržatka

Ekološko zatiranje ameriškega škržatka

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Ekološko zatiranje ameriškega škržatka

Junij je mesec, ko moramo biti v vinogradih pozorni na ameriškega škržatka, opozarja Jana Žiberna iz KGZS.

Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus) je bil zanesen v Evropo iz Severne Amerike. Napada vinsko trto in kar je za nas še bolj zaskrbljujoče, prenaša zlato trsno rumenico, ki pa je za trte uničujoča. Trsne rumenice ni mogoče zdraviti, ampak samo preprečevati. Preprečujemo jo tako, da odstranjujemo obolele rastline in preprečujemo širjenje ameriškega škržatka, ki jo prenaša.

Pravočasno in redno zatiranje ameriškega škržatka je karantenski ukrep, ki je obvezen v vinogradih v razmejenih območjih zlate trsne rumenice, v drevesnicah, matičnih vinogradih in matičnjakih pa je zatiranje obvezno na celotnem območju Slovenije. Pojavnost in številčnost ocenjujemo s pregledovanjem spodnjih strani listov in poganjkov ter z nastavljanjem rumenih lepljivih plošč, ki nosijo oznako primerne v ekološkem kmetijstvu. Prag škodljivosti je 4 odrasli osebki na ploščo na teden. Obesiti moramo najmanj 3-5 plošč na hektar in jih menjati na 2-3 tedne, enkrat tedensko opravimo pregled ulova na ploščah in ga zabeležimo, to ponavljamo do sredine septembra. Ker je za škržatka ugoden gostitelj tudi navadni srobot (Clematis vitalba), tega iz vinograda odstranimo.

Tretiranje opravimo, ko na spodnji strani listov opazimo ličinke ali nimfe (1. in 2. razvojni stadij), navadno je to po cvetenju vinske trte. Zatiranje moramo opraviti pred pojavom odraslih osebkov, saj fitoplazmo lahko prenašajo že nimfe 3. razvojnega stadija.

Za ekološko zatiranje lahko uporabimo sredstva z aktivno substanco piretrin, s katerimi tretiramo 2 do 3 krat. Na seznamu dovoljenih sredstev v ekološki pridelavi najdemo Biotip Floral in Flora Verde. Učinek sredstev je boljši, če sredstvu dodamo olje oljne ogrščice, in sicer v koncentraciji 0,5%.

Dodatna navodila:

  • Tretiramo ob lepem vremenu, v hladnejših delih dneva (zjutraj ali zvečer).
  • Prvo tretiranje opravimo, ko trta odcveti, drugo tretiranje 7-10 dni po prvem tretiranju in tretje 7-10 dni po drugem.
  • V primeru, da po drugem tretiranju ugotovimo s pomočjo lepljivih plošč, da so na eni lepljivi plošči manj kot 4 odrasli osebki v roku enega tedna, lahko tretje tretiranje spustimo.
  • S pripravki na osnovi pietrina lahko opravimo skupaj največ 3 tretiranja.
  • Vsa sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so za čebele nevarna, zato se vinsko trto tretira, ko ta že odcveti (stadij ličinke škržata pa je L1 in L2, se pa pojavlja tudi že L3 stadij), odstranimo cvetočo podrast in izvedemo ostale ukrepe za varstvo čebel.

V pomoč pri odločitvi kdaj škropiti proti ameriškemu škržatku in tudi proti vsem ostalim boleznim in škodljivcem, je Javna služba zdravstvenega varstva rastlin, ki spremlja pojavljanje in razvoj škodljivca. Prognostična obvestila najdete na strani http://agromet.mkgp.gov.si/PP/?Page=Notices. Pred vsako uporabo sredstva je potrebno preveriti status registracije le-tega zaradi morebitnih sprememb, ki ga najdemo na strani http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm.

Ker je ameriški škržatek prenašalec zlate trsne rumenice, ki je za vinsko trto zelo škodljiva in uničujoča, je za zmanjševanje njegovega širjenja zelo pomembno pravočasno in dosledno zatiranje. Tudi v ekološkem vinogradništvo so nam na voljo sredstva, ki omogočajo učinkovito zaščito vinske trte pred tem škodljivcem.

Nazaj

Prihajajoči dogodki