Pasma prihodnosti za prirejo mleka in mesa

Pasma prihodnosti za prirejo mleka in mesa

Govedoreja  | 
Pasma prihodnosti za prirejo mleka in mesa

Letos spomladi je Primož Pevec postal predsednik Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (ZDRGLPS). Zveza združuje 42 društev in šteje 2.735 rejcev, ki redijo dobrih 30.000 živali.

Vodenje zveze je prevzel za Alešem Kotnikom. »Časi niso najbolj naklonjeni govedoreji, zato bo treba peljati naprej aktivnosti, predvsem povezovanje z drugimi rejci govedi, da nastopimo pri skupnih interesih. To pa niso samo naši, temveč mora biti to tudi širši interes države. Brez govedoreje Slovenija ne bo obdelana.

Govedoreja je gonilna sila slovenskega kmetijstva. Skozi naložbe v objekte, opremo, mehanizacijo itn. poganja velik del gospodarstva. V govedoreji imamo tehnologijo, znanje, delovna mesta – ne samo na kmetijah, temveč tudi v predelovalni industriji in trgovini,« pove Primož Pevec.

V strokovnem delu zveze so na obzorju nekateri novi poudarki. Predvidevajo spremembo – razširitev rejskega programa, saj želijo poleg dveh sedanjih usmeritev pasme (tip A: mleko-meso; tip B: meso-mleko) uvesti še tretji tip reje lisastega goveda, ki bo imel poudarek predvsem na prireji mesa. Izboljšave so predvidene tudi pri uvedbi enotnega ocenjevanja bikovskih mater, ki bo poenostavljeno in v pomoč na terenu. Nadgradili bodo tudi spletno stran za prodajo plemenskih živali.

Primož Pevec sicer kmetuje na Slatini pri Ponikvi in redi okrog sto glav govedi, od tega okrog petdeset krav. Trideset odstotkov črede je lisaste pasme, ostalih sedemdeset odstotkov so križanke, ki jih sedaj osemenjuje z biki lisaste pasme.  

Povprečna prireja 21 krav lisaste pasme v letu 2019 v standardni laktaciji (305 dni) je bila v letu 2019 9.001 kg mleka (4,56 % maščob in 3, 53 % beljakovin). Mlečnost celotne črede je 8.963 kg s 4,38 % maščob in 3,49 % beljakovin.

Krmo za živino pridelajo na 35 hektarih obdelovalne zemlje. Njivskih površin obdelujejo 28 hektarjev, 7 hektarjev pa je trajnega travinja. Sicer pa s kmetije Ajderčan, kakor se po domače reče pri Pevčevih, letno v mlekarno Celeia preko Kmetijske zadruge Šentjur oddajo okrog 430.000 litrov mleka. 

O lisasti pasmi

Lisasta pasma je v Sloveniji najbolj razširjena. Največ jo je na Štajerskem in v Pomurju, nekaj pa tudi na Gorenjskem. Kljub visokemu potencialu za prirejo mleka imajo krave molznice še vedno odlično omišičenost ter kapaciteto za nalaganje mesa, zato je primerna tako za prirejo mleka kot mesa.

Kontakt zveze: e-pošta: info@liska.si,  spletna stran: www.liska.si/

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki