Nova znanja za uspešno trženje

Nova znanja za uspešno trženje

Zbornica svetuje, Trženje in promocija  | 
Nova znanja za uspešno trženje

KGZS bo izvajala javno naročilo »Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019«, ki je namenjeno vsem, ki se nameravajo lotiti dejavnosti predelave kmetijskih proizvodov ali to dejavnost že opravljajo na kmetiji, delovni organizaciji ali v obliki s. p.

Na usposabljanjih bomo seznanili udeležence z informacijami, novimi znanji in predstavitvijo uspešnih, dobrih praks, ki so v Sloveniji na tem področju že uveljavljene. Pri izvajanju tega javnega naročila bodo sodelovali tudi kmetijsko-gozdarski zavodi, in sicer Celje, Kranj, Maribor in Ptuj.

Udeleženci usposabljanj

Usposabljanje je za upravičence brezplačno in je namenjeno fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec, namestnik ali član kmetije. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov (treba je prinesti izjavo o zaposlenosti).

Število udeležencev je na vseh lokacijah, glede na priporočila NIJZ, omejeno na 50. Zagotovljena je zadostna medsebojna razdalja v dvoranah, kjer bo potekalo usposabljanja. Za dodatne informacije lahko pokličete svetovalko za dopolnilne dejavnosti na vašem kmetijsko-gozdarskem zavodu ali na sedež KGZS, Gospodinjska 6, Ljubljana: Jožica Vodopivec Rozman (01 51 36 642).

Termini

Termini in lokacije usposabljanj za celo Slovenijo:

  • 12. in 13. oktober 2020 v dvorani Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice
  • 19. in 20 oktober 2020 v dvorani Kmetijske zadruge Petrovče, Petrovče 1
  • 26. in 27. oktober 2020 v dvorani VTKPC centra v Pesnici, Pesnica pri Mariboru 41.

Prijave bomo sprejemali na sedežu KGZS in vseh osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih pri svetovalkah za dopolnilne dejavnosti. Prijave bomo sprejemali do 5. oktobra 2020 oziroma do zapolnitve mest. Prijava je možna tudi prek spleta, in sicer na spletni strani www.kgzs.si.

Nazaj

Prihajajoči dogodki