Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019

   

JN Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019

KGZS bo s podizvajalci izvajala JN Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019, ki je namenjeno vsem, ki se nameravajo lotiti dejavnosti predelave kmetijskih proizvodov, ali to dejavnost že izvajajo na kmetiji, delovni organizaciji ali v obliki s.p.

Namen tega usposabljanja je čim bolje seznaniti udeležence z informacijami, novimi znanji in predstavitvijo uspešnih dobrih praks, ki so v Sloveniji že uveljavljene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Usposabljanje bo organizirano v dveh tematskih sklopih. Prvi sklop bo zajemal teme iz področij varnosti, kakovosti in označevanje živil. Drugi sklop se nanaša na razvoj novih proizvodov in trženje. Usposabljanje bo dvodnevno.

CILJ

Namen dejavnosti je ponuditi informacije in nova znanja za namene uspešne predelave in trženja kmetijskih proizvodov na področju varnosti, kakovosti, razvoja novih proizvodov in trženja le-teh. Predstavljene bodo tudi uspešne, uveljavljene dobre prakse v Sloveniji. 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Informiranje in predstavitev aktualnih področij predelave in trženja kmetijskih proizvodov na kmetijah ali drugih registriranih oblikah tovrstnih dejavnosti, ki se ukvarjajo z omenjenimi področji dela. Usposabljanje je namenjeno fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev ali člani kmetijskih gospodarstev. Povabljeni so vsi zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirani za predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov.

PODIZVAJALCI SVETOVANJA

Usposabljanje bo potekalo v organizaciji KGZS s podizvajalci, in sicer: KGZS-Zavod Celje, KGZS-Zavod Maribor, KGZS-Zavod Kranj in KGZS-Zavod Ptuj.

PROGRAM USPOSABLJANJ

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh tematskih sklopov, vsak po osem šolskih ur. Tematika prvega sklopa se nanaša na varnost, kakovost in označevanje živil ter drugega sklopa, ki zajema področja razvoja novih proizvodov in trženje.

Namen usposabljanj je pridobiti nova, sodobna znanja z navedeno zakonodajo in primeri uveljavljenih dobrih praks v Sloveniji. Usposabljanje bo trajalo dva dni po osem šolskih ur. Na usposabljanjih udeleženci prejmejo gradivo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ

Lani smo morali zaradi korona ukrepov odpovedati vsa usposabljanja.

Zdaj vas ponovno vabimo, da se nam pridružite v avgustu in septembru. Tako kot lani smo predvideli tri lokacije:

31.8. in 1.9.2021, Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

2.9. in 3.9.2021, Dvorana Kmetijske zadruge Petrovče, Petrovče 1,

6.9. in 7.9.2021, KTP center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41.

UPRAVIČENCI USPOSABLJANJ

Usposabljanje je za upravičence brezplačno in je namenjeno naslednjim udeležencem:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec, namestnik ali član kmetije
  • zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov (morate prinesti dokazilo o registraciji). 

PROGRAM USPOSABLJANJ

Predavatelji vam bodo spodaj navedene teme predstavili na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in na podlagi konkretnih primerov iz svoje vsakodnevne prakse, ob številnih fotografijah obratov predelave v Sloveniji in tujini.

1. dan, 8 šolskih ur

A) Varnost živil: dejavniki tveganja, kontrolne točke v procesu predelave posameznih živil, smernice za dobro higiensko prakso in higienske zahteve, materiali primerni za stik z živili, upravljanje z varnostjo – kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor živilskega obrata (Irena Kos, svetovalka specialistka za področje predelave mesa na kmetiji za celotno Slovenijo, s KGZS-Zavoda CE)

B) Kakovost živil: zakonodajne osnove, minimalna kakovost, sheme kakovosti, dvojna kakovost (Martina Gomzi, svetovalka za področje dopolnilnih dejavnosti ter Tadeja Vodovnik Plevnik, svetovalka specialistka za področje vinarstva, s KGZS-Zavoda Maribor)

C) Označevanje živil: zakonodajne osnove, alergeni, poreklo, hranilna vrednost, navedba neto količine, prehranske in zdravstvene trditve, razumevanje označb živil v praksi, datum minimalne trajnosti, predstavitev živil, ki so izvzeta iz zahteve po obvezni označbi hranilne vrednosti (Sara Ketiš in Stanislava Pažek, svetovalki specialistki za področje predelave mleka in predelave zelenjave na kmetiji, KGZS-Zavod Ptuj) 

2. dan, 8 šolskih ur:

A) Prehranske teme: trendi povpraševanja po hrani, izboljšanje sestave živil, zaveze odgovornosti (Tatjana Kruder, samostojna svetovalka s področja živilstva, prehrane in higiene živil, z bogatimi izkušnjami na področju izobraževanja oseb, ki delajo z živili (domovi za upokojence, posebni socialno varstveni domovi, šole in vrtci ter drugi nosilci živilske dejavnosti). 

B) Razvoj novih proizvodov: osnovne definicije, faze razvoja novega proizvoda, inovativnost in design v živilstvu, možnosti razvoja novih proizvodov (Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu Kranj, in Miša Pušenjak, svetovalka specialistka za področje pridelave zelenjave in okrasnih rastlin na KGZS-Zavodu MB)

V okviru te teme bo predstavljen tudi primer dobre prakse ekološke kmetije– Zeliščni vrt Majnika, http://majnika.si na kateri na biološko dinamičen način kmetuje mlada prevzemnica Katja Temnik. Katja je zmagovalka spletnega glasovanja za nagrado inovativni mladi kmet/kmetica leta 2019. Prav tako je na natečaju Agrobiznis 2020 za zeliščno sol in čaje prejela nagrado Najboljši podjetnik v kmetijstvu po izboru strokovne komisije. V zimskem času prideluje tudi kalčke poljščin in vrtnin.

C) Trženje: možnosti trženja kmetijskih proizvodov preko javnih naročil, možnosti za trženje preko spleta in socialnih omrežij, odločanje o tržnih poteh, prednosti kratkih dobavnih verig tako z vidika potrošnikov kot z vidika blaženja podnebnih sprememb, predstavitev portala s katalogom živil za javno naročanje (Tomaž Cör in Miša Pušenjak)

V okviru te teme bo predstavljen tudi odličen primer dobre prakse kmetije Sinkovič, www.kmetijasinkovic@si  iz občine Kozje, na kateri se mlada prevzemnica Katja Sinkovič od leta 2013 ukvarja s predelavo mleka. Začela je s prodajo na domu, danes pa izdelke in mleko dobavlja že več kot dvajsetim javnim zavodom v okolici.

VABILO

POTRDILA

Po opravljenem 16-urnem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdila.

PRILOGE K PRIJAVI

ZBIRANJE PRIJAV

Zbiranje prijav je do 14. avgusta 2021. Prijave se zbirajo po posameznih KGZS - zavodih, in sicer svetovalke za področje dopolnilnih dejavnosti in na KGZS Jožica Vodopivec Rozman, 01 5136 642 in glavna pisarna 01 51 36 700. 

Prijavite se lahko tudi TUKAJ.

OBVESTILO

Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.kgzs.si/kgzs/politika-zasebnost. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na: dpo@datainfo.si.