Izbor kandidatke za EU nagrado za ženske inovacije na kmetiji (PWF)

Izbor kandidatke za EU nagrado za ženske inovacije na kmetiji (PWF)

JSKS, Trženje in promocija  | 
Izbor kandidatke za EU nagrado za ženske inovacije na kmetiji (PWF)

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza kmetic Slovenije vabita kmetice k oddaji vlog za izbor kandidatk za EU nagrado za ženske inovacije na kmetiji 2020.

Ključne besede: ženske inovacije

Nagrada za ženske inovacije na kmetiji se podeluje od leta 2010. Izbor poteka vsako drugo leto v okviru COPA – COGECA na evropski ravni.

Kmetijski sektor potrebuje inovacije, da ostane konkurenčen. Kmetice imajo pri razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja pomembno vlogo. Evropska organizacija kmetov in zadružnikov COPA COGECA se je, z namenom izboljšanja prepoznavnosti kmetic, odločila podeliti nagrado za njihove trajnostne izboljšave oziroma rešitve v kmetijstvu in ali gozdarstvu ali na področju razvoja podeželja.

Povabilo se naslavlja na pomembne prispevke, ki jih kmetice pri svojem delu uveljavljate v kmetijstvu, gozdarstvu ali razvoju podeželja.

Naslov tekmovanja za leto 2020 je »Kmetica na vodstvenem sedežu podnebnih inovacij«. Družba se zaveda, da imajo z uvajanjem novih rešitev prav ženske pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, ki se udejanjajo kot ukrepi prilagajanja in ublažitve.

Cilj te nagrade je spodbujanje vloge žensk v evropskih podeželskih območjih in opredelitev inovativnih dejavnosti, ki jih opravljajo. Nagrajenka bo predstavljena in ​​promovirana na ravni Evropske unije in v posameznih državah članicah.

Kriteriji za upravičenost:

  • Aktivna kmetica, ki se izkazuje kot nosilka kmetije ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
  • Trajnost inovacije, ki jo je na kmetijo vpeljala v luči blažitve podnebnih sprememb.
  • Vključenost v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
  • Starostnih omejitev ni.

Inovacija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva, ribištva ali razvoja podeželja. Inovacije lahko vključujejo delovne metode, izboljšave v organiziranosti kmetije in njenih prodajnih poteh ali nove tehnologije, ki prispevajo k prilagajanju in/ali blažitvi podnebnih sprememb.

Inovacija mora vsebovati potencial, ki bi se lahko kot dobra prakse uvedla tudi na drugih kmetijah z istovrstno dejavnostjo. Biti mora družbeno sprejemljiva in spodbujati zeleno rast z bojem proti podnebnim spremembam.

V praksi vzdržna za daljše časovno obdobje ter spodbujati vzdrževanje in ustvarjanje delovnih mest in novih poslovnih modelov. Pomemben vidik je vključenost v lokalna ali nacionalna združevanja prek katerih razširja svoje ideje.

Nagrada se dodeli v skladu z merili:

  • Uporaba inovativnih znanj, metod ali novih oblik tehnologije v panožnem sektorju.
  • Prenos inovacij, vključevanje v društva podeželskih žensk.
  • Trajnost inovacij, zlasti na kmetijskem, socialnem  ali okoljskem področju.
  • Nove komunikacijske metode in orodja.

Nagrade

Prejemnica naziva zmagovalke v  PWF prejme denarno nagrado 10.000,00 evrov. Najljubša po oceni žirije prejme nagrado v višini 5.000 evrov. Prvih pet uvrščenih prejme strokovno izdelan promocijski video lastne dejavnosti. Vse kandidatke bodo objavljene v za to posebej narejenem biltenu na evropski ravni.

Rok za oddajo prijav: 10. april 2020 na nacionalni ravni, 24. april 2020 na COPA/COGECA.

Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad: teden od 12. do 16. oktobra 2020 v Bruslju.

Prijave kandidatur se sprejemajo do 10. aprila 2020 po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6,1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov kgzs@kgzs.si, s pripisom »PWF 2020«.

PRIJAVNI OBRAZEC

Za dodatne informacije dobite na:

Nazaj

Prihajajoči dogodki