Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka LASER PLUS

Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka LASER PLUS

JSKS, Sadjarstvo  | 
Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka LASER PLUS

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin s pripravkom LASER PLUS. Dovoljena je uporaba za zatiranje plodove vinske mušice na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, češnjah in višnjah.

Ključne besede: sadjarstvo, sredstva za varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je, na vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin s pripravkom LASER PLUS.

Dovoljena je njegova uporaba za zatiranje plodove  vinske mušice (Drosophila suzukii) na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, češnjah in višnjah.

Dovoljenje za nujne primere pomeni, da gre za omejeno in nadzorovano uporabo:

  • Sredstvo se lahko uporabi največ dvakrat na istem zemljišču v eni rastni dobi  in sicer med 1.5.2020 in 30.8.2020.
  • Sredstvo smejo uporabljati imetniki nasadov (uporabniki) breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj in sliv - pravne in fizične osebe, ki imajo pregledane naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
  • Sredstvo se lahko uporablja samo na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin o pojavu plodove vinske mušice in potrebe po tretiranju na posameznem območju.

Uporabniki morajo o uporabi pripravka voditi evidenco. V njej navedejo:

  • lokacijo in površino nasada,
  • datum uporabe pripravka,
  • čas uporabe,
  • dejansko uporabljeno količino pripravka,
  • dejansko količino uporabljene vode,
  • morebitna opažanja v zvezi z uporabo pripravka ter
  • opažanja v zvezi s pojavom plodove vinske mušice v tretiranih nasadih.

Ker je sredstvo nevarno za čebele, se ne sme uporabljati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Uporaba je dovoljena le v večernem času, ko čebele ne vzletajo. Pred uporabo je obvezna odstranitev cvetoče podrasti v nasadu.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju breskev, nektarin in marelic upoštevati netretitran varnostni pas 50 m tlorisne površine od meje brega voda 1. in 2. reda. Pri tretiranju češenj, višenj in sliv pa 40 m netretitran varnostni pas tlorisne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Vsebina dovoljenja je na ogled na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki