Prva spletna licitacija govedi rjave pasme

Prva spletna licitacija govedi rjave pasme

Prireja mleka, Govedoreja, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Prva spletna licitacija govedi rjave pasme

Ker je zaradi covid-19 odpadla tradicionalna licitacija živali v Poljubinju pri Tolminu, so organizirali spletno dražbo. Do 30. oktobra je  še zmeraj možnost nabave neprodanih živali.

Ključne besede: govedoreja, licitacija

Nepredvidene situacije in omejen čas, v katerem se človek znajde, včasih privedejo do rešitev, za katere se v običajnih razmerah verjetno ne bi odločili. Take rešitve se na koncu velikokrat izkažejo za optimalne v danem trenutku.

V času druge letošnje krize zaradi covid-19, ki je zajela domala vse pore življenja, bi morala biti organizirana tradicionalna razstava in licitacija govedi rjave pasme v Poljubinju. Ker tega ni bilo več moč organizirati na samem prizorišču, je Pavla Plesničar, vodja oddelka za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica prišla na misel, da bi prvič v Sloveniji organizirali spletno licitacijo govedi. Za marsikoga je bila ideja sprva nekoliko neobičajna, vendar so jo nato vsi vpleteni zgrabili z obema rokama in takoj so stekle priprave.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je skupaj s Kmetijsko zadrugo Tolmin in Društvom živinorejcev Tolminske v nekaj dneh pripravil vse potrebno za licitacijo. Ta je potekala v soboto, 17. oktobra preko brezplačne aplikacije WhatsApp. Že nekaj dni pred tem so bili na spletni strani www.govedo.si objavljeni vsi podatki o živalih, skupaj z video posnetki s kratkim opisom živali in izklicnimi cenami. Priložen je bil katalog in kratka navodila za kupce in prodajalce.

Pri objavi podatkov je sodeloval Kmetijski inštitut Slovenije s svojimi strokovnjaki. Vsi zainteresirani so tako imeli dovolj informacij, na podlagi katerih so se lahko odločali. Na licitaciji je sodelovalo 15 rejcev z 38 živalmi. Prijavljenih kupcev iz različnih delov Slovenije je bilo 12 in imeli so kaj videti.

Bolj se je licitacija bližala koncu, večjo napetost je bilo čutiti v zraku. Dih je jemala tudi izredna kvaliteta živali, saj po mnenju selekcionistke Pavle Plesničar, ki je vodila spletno licitacijo, tako kvalitetne skupine živali na omenjenem sejmu še ni bilo. Še posebej v zadnjih minutah se je razplamtel pravi »licitacijski boj« za določene živali in mnogim opazovalcem bo celotno dogajanje ostalo še dolgo v lepem spominu.

Končni pregled prodanih živali je pokazal, da je najvišjo prodajno ceno 2.010 evrov dosegla plemenska telica z imenom Tinta, ki prihaja iz vasi Kamno ob reki Soči in je v lasti družine Smrekar. Rejec teleta je bil Tomaž Kuštrin iz Pečin.

Povprečna cena 15 prodanih živali na licitaciji je znašala 1.571 evrov. Naknadno je bilo prodanih še sedem živali. Ob tem je potrebno omeniti, da do 30. oktobra letošnjega leta še zmeraj ostaja možnost nabave neprodanih živali in to pod enakimi pogoji. Vse potrebne podatke z video posnetki in izklicnimi cenami lahko najdete na povezavi:

Na tem mestu bi se radi v imenu Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica še enkrat zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da bo letošnja licitacija govedi rjave pasme v marsičem postala tudi mejnik za vse tiste, ki se bodo s to dejavnostjo ukvarjali v prihodnje. (Pripravil: Saša Volarič)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki