Pred novimi izzivi

Pred novimi izzivi

Sporočila za javnost  | 
Pred novimi izzivi

Na KGZS zaskrbljeni glede izvedbe nujnih strukturnih premikov v kmetijstvu

Na KGZS smo se dejavno vključili v razpravo o nujnih strukturnih spremembah za prilagajanje na nove izzive, ki jih prinaša prihodnost. Zavedamo se, da so za to nujni sistemski premiki in da se pritegne ter spodbudi podeželje k njihovemu uresničevanju. Zato že pripravljamo izhodišča za ukrepe na področju kmetijstva in podeželja v novem programskem obdobju.

Hkrati smo se tudi vključili v razpravo o mehanizmih  Instrumenta za okrevanje Next Generation EU. Prepričani smo namreč,  da kmetijstvo mora biti vključeno tudi v mehanizem za okrevanje in odpornost, saj za izvedbo  določenih velikih razvojnih  projektov sredstva Programa razvoja podeželja in dodatna sredstva v okviru okrepljenega programa razvoja podeželja ne bodo zadostovala.

Dejstvo je, da gre za pomembne projekte, ki bodo pritegnili in spodbudili podeželje, omogočili njegovo odpornost na vse izzive in dolgoročno vplivali na boljši ekonomski položaj tako panoge kot podeželja. Predvsem pa bodo uspešne izvedbe projektov zagotovile stabilno in varno preskrbo s hrano.

V KGZS pričakujemo, da bo vlada podprla te projekte, saj lahko pomenijo resen razvojni premik v agroživilski verigi. Prav tako opozarjamo na to, da je treba zagotoviti dovolj sredstev za njihovo izvedbo, saj bodo drugače ostali le mrtva črka na papirju.

Nazaj

Prihajajoči dogodki