Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijstvu

Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijstvu

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Socialno podjetništvo, Gospodarjenje  | 
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijstvu

Spodbude pridejo v poštev tudi za kmete, in sicer tako za njih same, če so zavarovani iz naslova kmetijske dejavnosti (ko se štejejo za »samozaposlene«) kot tudi njih kot delodajalce (ko torej zaposlujejo delavce na podlagi pogodb o zaposlitvi).

Ključne besede: kmet, zaposlovanje, invalidi

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije med drugim zagotavlja spodbude, ki so namenjene zaposlovanju invalidov.

Podrobnosti o spodbudah je mogoče prebrati v brošuri sklada, ki je dostopna TUKAJ.

Ob tem bi želeli izpostaviti naslednje:

  • v poštev pridejo vse spodbude, pri čemer do nagrade za preseganje kvote in oprostitve plačila prispevkov niso upravičeni delodajalci, pri katerih je prišlo do poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
  • pri prijavi v socialna zavarovanja (obrazec M1) ali pri spremembi prijave (obrazec M3) morajo biti kmetje pozorni na izpolnitev rubrike 29, iz katere je razvidno, da imajo status invalida.
  • vsi prejemniki nagrade za preseganje kvote in oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morajo mesečno oddajati tudi poročilo o porabi državnih pomoči, o čemer lahko več preberete TUKAJ

Za vse preostale informacije lahko pokličete na telefon (01) 51 36 600 ali pišete na e-naslov: kgzs@kgzs.si.

Nazaj

Prihajajoči dogodki